เกียวโตได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมอีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ในเมืองจึงมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง วันนี้เราไปรู้จักกับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญในเกียวโตได้แก่ “วัดเรียวอันจิ” (Ryoanji Temple) หรือ “วัดมังกรสันติ” (Dragon Peace Temple) วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น


วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple)

            วัดเรียวอันจิตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง สร้างเมื่อปี 1450 โดยเป็นวัดสายรินไซในนิกายเซนและเป็น 1 ใน 5 วัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกียวโต ในปี 1994 วัดเรียวอันจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต


สวนเซนวัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple)

            จุดเด่นของวัดเรียวอันจิอยู่ที่สวนหินแบบเซนที่เรียกว่า “คาเระซันซุย” (Kare-Sansui) สวนแห่งนี้สร้างเมื่อ 1473 โดยมีก้อนหินทั้ง 15 ก้อนที่ว่างในตำแหน่งซึ่งไม่มีใครรู้ความหมายที่แท้จริง แต่คิดว่ามันคงไม่มีความหมายอะไรนอกจากกุศโลบายให้ใช้สติครุ่นคิดถึงสัจจธรรมของชีวิต