สำหรับชีวิตคู่การมีเพศสัมพันธ์กันถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่แม้จะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เสียทีเดียวว่าไม่จำเป็น แต่นับต่อไปนี้บทรักที่เร่าร้อนของคู่รักอาจนำมาซึ่งความสูญเสียจนคาดไม่ถึงก็เป็นได้ ไม่ใช่การสูญเสียชีวิตแต่เป็นเรื่องของเงิน


ห้ามใช้ความรุนแรงขณะมีเพศสัมพันธ์

            กระทรวงความมั่นคงของเวียดนามได้ร่างกฎหมายขึ้นมาหนึ่งฉบับโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นไปที่การให้ความสุขภายในครอบครัวและลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคนในครอบครัว
            ในร่างกฎหมายนี้ได้มีการระบุถึงกฎข้อบังคับที่เป็นประโยชน์กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะการป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะทั้งจากการกระทำหรือคำพูด ป้องกันการทอดทิ้งภรรยาที่ตั้งครรภ์ ป้องกันการปล่อยให้สมาชิกในครอบครัวอยู่อย่างอดอยาก รวมทั้งการไม่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว


ห้ามใช้ความรุนแรงขณะมีเพศสัมพันธ์

            กฎหมายในหลายข้อได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งแต่กลับมีอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุว่า “ห้ามใช้ความรุนแรงขณะมีเพศสัมพันธ์” หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับเป็นเงินระหว่าง 500,000 ถึง 1,000,000 ด่ง ซึ่งหลายคนก็เกิดอาการสงสัยว่าแบบไหนบ้างถึงจะเรียกว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุ แต่โดยรวมก็ถือว่ายอมรับร่างกฎหมายฉบับนี้ได้