หน้าที่สำคัญขององค์จักรพรรดิจีนในอดีตนอกจากมุ่งเน้นการบริหารบ้านเมืองแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันคือการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขและบันดาลให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎร


หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven)

            สถานที่สำคัญในการประกอบพิธีบวงสรวงนอกจากจะทำบนภูเขาซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนับพันปีแล้วยังมีอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งองค์จักรพรรดิจะเสด็จมาประกอบพิธีก็คือ “หอสักการะฟ้าเทียนถาน” (Tiantan Gongyuan) หอศักดิ์สิทธิ์ทางตอนใต้ในกรุงปักกิ่ง


หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven)

            หอเทียนถานหรือ “วิหารบวงสรวงสวรรค์” (Temple of Heaven) สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่ในเขตอุทยานห่างจากพระราชวังต้องห้ามราว 3 กิโลเมตร ตัวหอสร้างเมื่อปี 1420 ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ (Yongle Emperor) โดยจักรพรรดิตั้งแต่ยุคราชวงศ์หมิงจะเสด็จออกจากวังต้องห้ามมาประกอบพิธีที่นี่ปีละ 2 ครั้ง


หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven)

            อาคารสำคัญที่ใช้ประกอบพิธีคือ “ตำหนักฉีเหนียนเตี้ยน” (Qi Nian Dian) อาคารไม้ 3 ชั้นสร้างขึ้นไปเป็นทรงกระบอกสูง 40 เมตรโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม บนหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน มีเสารองรับน้ำหนัก 24 ต้นซึ่ง 4 ต้นเป็นเสาหลักขนาดใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์แทนฤดูกาลทั้ง 4 นั่นเอง


หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven)

            ในอดีตนั้นหอเทียนถานเคยถูกทำลายได้รับความเสียหายหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ฟ้าผ่า แต่ทุกครั้งก็จะมีการบูรณะขึ้นมาใหม่ตามโครงสร้างเดิม ปัจจุบันหอสักการะฟ้าเทียนถานเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1998 จากองค์การยูเนสโก