สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจนอาจเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองต้าหลี่วันนี้ไปพบกับ “วัดฉงเซิ่ง” (Chongsheng Temple) ถ้าบอกแค่เพียงชื่อวัดคิดว่าหลายคนคงไม่คุ้นนัก แต่หากเพิ่มรายละเอียดลงไปว่าที่นี่คือสถานที่ตั้งของเจดีย์ 3 องค์แห่งเมืองต้าหลี่คิดว่าหลายคนคงจะร้องอ๋อขึ้นมาบ้าง


วัดฉงเซิ่ง (Chongsheng Temple)

วัดฉงเซิ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อสมัยราชวงศ์ถัง ในอดีตเป็นวัดหลวงของผู้ครองเมืองต้าหลี่โดยมีข้อมูลบันทึกไว้ว่ามีเจ้าเมืองต้าหลี่ถึง 9 คนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาและยอมสละตำแหน่งเจ้าเมืองเพื่อมาบวชเรียนศึกษาพระธรรมที่วัดแห่งนี้


เจดีย์ 3 องค์เมืองต้าหลี่ (Chongsheng Temple)

วัดฉงเซิ่งตั้งอยู่ในเมืองต้าหลี่ห่างจากเขตเมืองโบราณไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 1 กิโลเมตร ภายในวัดมีอาคารหลายหลังที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นวังเสียมากกว่า ไฮไลท์สำคัญของผู้มาเยือนคือการได้ชื่นชมองค์เจดีย์ทั้ง 3 ที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าสระน้ำสะอาดสะท้อนภาพความงามของเจดีย์ออกมาเหมือนงานศิลปะ

เจดีย์องค์ใหญ่เป็นทรงสี่เหลี่ยมตรงกลางสูง 69.13 เมตร มีทั้งหมด 16 ชั้น สร้างขึ้นพร้อมกับวัดตามความเชื่อที่ว่าโลกเป็นผืนดินสี่เหลี่ยม ส่วนเจดีย์อีก 2 องค์นั้นถูกสร้างขึ้นมาในภายหลังราวหนึ่งร้อยปีต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งโดยสร้างเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง 43 เมตร มีทั้งหมด 10 ชั้น


เจดีย์ 3 องค์เมืองต้าหลี่ (Chongsheng Temple)

เจดีย์ทั้ง 3 องค์นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่แล้วยังเป็นเหมือนสิ่งยึดเหนี่ยวโดยชาวเมืองเชื่อกันว่าเจดีย์ทั้ง 3 นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก เพราะเมืองต้าหลี่เคยเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับชาวเมืองอย่างมาก ทว่าองค์เจดีย์ทั้ง 3 กลับไม่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยซึ่งความจริงก็ต้องชมคนออกแบบและฝีมือการก่อสร้างที่ทำให้แข็งแรงทนทานได้ขนาดนี้