หากมีธนบัตรของเกาหลีก็อาจคุ้นเคยกับสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏภาพอยู่บนธนบัตรใบละ 1,000 วอน นั่นก็คือ “สถาบันโทซันซอวอน” สถาบันขงจื๊อที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาลัทธิขงจี๊อเมื่อครั้งอดีตซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีที่ไม่ควรพลาด


สถาบันโทซันซอวอน (Dosan Seowon)

            แม้ในปัจจุบันที่นี่จะไม่มีการสอนหลักปรัชญาตามลัทธิขงจื๊อแล้วแต่สถาบันขงจื๊อโทซันซอวอน (Dosan Seowon/ Tosansowon) ก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความสำคัญของลัทธิขงจื๊อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมเกาหลีตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน


สถาบันโทซันซอวอน (Dosan Seowon)

            สถาบันตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอันดงไปทางเหนือราว 28 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นในปี 1574 โดย “อีฮวาง” (Yi Hwang) สานุศิษย์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่ง โดยในเวลาต่อมาพระเจ้าซอนโจทรงพระราชทานนามให้กับสถาบันนี้ว่าโทซันซอวอน


ภาพสถาบันโทซันซอวอนบนธนบัตรใบละ 1,000 วอน

            รัฐบาลเกาหลีให้ความสำคัญกับสถาบันแห่งนี้มากทำให้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน ภายในสถาบันเต็มไปด้วยอาคารรูปทรงแบบเกาหลีโบราณ มีข้าวของเครื่องใช้ของท่านอีฮวางและแม่พิมพ์ซึ่งเคยใช้พิมพ์ตำราในหอเก็บ ส่วนบรรยากาศด้านนอกนั้นร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ที่โอบล้อมเอาไว้