ทั่วประเทศจีนมีวัดวาอารามอยู่หลายแห่งโดยแต่ละแห่งนั้นต่างก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวเป็นจุดดึงดูด วันนี้เราไปทำความรู้จักกับวัดอีกหนึ่งแห่งที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ “วัดเสวียนคง” (Xuankong Temple) อารามลอยฟ้าเมืองต้าถงซึ่งถือเป็น 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวเมืองจีนที่ไม่ควรพลาด


วัดเสวียนคง (Xuankong Temple) / อารามลอยฟ้า (Hanging Temple)

            โดยปกติแล้ววัดวาอารามจะสร้างบนยอดเขา เชิงเขา หรือไม่ก็บนพื้นที่ราบ แต่วัดเสวียนคงซื่อนั้นต่างออกไปเพราะวัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งอยู่อิงกับแนวผาซึ่งต้องชื่นชมกับภูมิปัญญาของชาวจีนในสมัยโบราณที่สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้ขึ้นมาได้แม้จะไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยอย่างในปัจจุบัน


ประติมากรรมในวัดเสวียนคง (Xuankong Temple)

            วัดเสวียนคงหรือที่รู้จักกันในฐานะ “อารามลอยฟ้า” (Hanging Temple) วัดโบราณอายุกว่า 1,400 ปี ตัววัดตั้งอยู่อิงกับแนวผาสูงชันของเขาเหิงซานอันเป็นหนึ่งในยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีน ตามรูปลักษณ์ที่เห็นภายนอกทำให้ผู้ได้เห็นรู้สึกหวาดเสียวว่าเสาด้านล่างจะแข็งแรงพอจะรับน้ำหนักหรือไม่
            วัดเสวียนคงซื่อสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายราชวงศ์เว่ยโดยการผสมผสานความเชื่อทางลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อและพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกัน ที่ด้านล่างใช้เสาหินค้ำยันเอาไว้จึงทำให้ดูเหมือนกับว่าตัวอารามตั้งอยู่ได้ด้วยเสาหินเหล่านี้ แต่ความลับอยู่ที่คานที่ช่างฝีมือใช้เจาะลึกเข้าไปในหินปูนต่างหากที่เป็นตัวรับน้ำหนัก


วัดเสวียนคง (Xuankong Temple) / อารามลอยฟ้า (Hanging Temple)

            ในอดีตนั้นบริเวณนี้เป็นจุดที่แม่น้ำไหลผ่าน วัดเสวียนคงซื่อซึ่งตั้งอยู่จึงถูกน้ำพัดทำลายหลายครั้งและทุกครั้งก็จะมีการสร้างวัดให้สูงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มีมังกรมาเล่นในแม่น้ำจนทำให้เกิดอุทกภัยจึงได้มีการสร้างวัดเสวียนคงขึ้นเพื่อกักขังไม่ให้สร้างความเดือดร้อนอีกต่อไป