มาถึงเมืองนาราก็ต้องแวะไปชม “วัดโฮริวจิ” วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองนารามาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1993 และรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยกให้เป็นสมบัติประจำชาติเช่นกัน


วัดโฮริวจิ (Horyuji Temple)

            วัดโฮริวจิ (Horyuji Temple) สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 607 ตามพระบัญชาของเจ้าชายโชโทกุ (Prince Shotoku) เพื่อสักการะ “ยาคุชิ เนียวไร” (Yakushi Nyorai) หรือพระพุทธเจ้าในความเชื่อของในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน อาคารภายในวัดนั้นเป็นของที่สร้างขึ้นมาใหม่ในภายหลังตามรูปแบบเดิมเพราะได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งจากฟ้าฝ่าและเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในปี 670


หอนิรมิตวัดโฮริวจิ (Horyuji Temple)

            ด้านตะวันออกของวัดเป็นที่ตั้งของหอยูเมโดโนะ (Yumedono Hall) หรือ หอนิรมิต (Hall of Dreams) หอไม้ทรงแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของเจ้าชายโชโทกุ ส่วนหอที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปี 793 ภายในประดิษฐานรูปปั้นพระอวโลกิเตศวร


หอคอนโดะกับเจดีย์ 5 ชั้นวัดโฮริวจิ (Horyuji Temple)

            ด้านตะวันตกของวัดเป็นที่ตั้งของหอคอนโดะ (Kondo Hall) หรือทองคำและเจดีย์ไม้ห้าชั้นสูง 32.45 เมตรที่ตั้งอยู่คู่กัน ตัวเจดีย์สร้างเสร็จในปี 700 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน มีความเชื่อกันว่าที่ใต้ฐานเจดีย์นั้นมีสมบัติฝังอยู่ แต่ไม่สามารถขุดลงไปได้เพราะหากทำเช่นนั้นตัวเจดีย์ก็จะได้รับความเสียหาย