ถัดจากจิ่วจ้ายโกวอันเลื่องชื่อในเรื่องความงดงามทางธรรมชาติแล้ว ในเสฉวนยังมีสถานที่อยู่อีกหนึ่งแห่งที่มีความงดงามไม่แพ้กันนั่นก็คือ “อุทยานแห่งชาติหวงหลง” (Huanglong National Park) แหล่งทัศนียภาพอันงดงามที่ถูกเปรียบให้เป็นสรวงสวรรค์ทางธรรมชาติจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1992 จากองค์การยูเนสโก


อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong National Park)

            อุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือ “หุบเขามังกรเหลือง” (Yellow Dragon) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนติดกับจิ่วจ้ายโกวในเมืองเฉิงตู ทิวทัศน์แห่งหวงหลงนั้นเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สลับซับซ้อนทั้งหุบเหวลึก ยอดเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะ น้ำตกนับร้อยๆสาย สระน้ำอีกนับพันที่เรียงต่อกันเป็นชั้นๆ โตรกธารและทะเลสาบที่มีน้ำใสสะท้อนสีฟ้า เหลือง และเขียวของพรรณไม้นานาพรรณ โดยเฉพาะสีเหลืองที่เกิดจากการจับตัวของแคลเซียมที่ดูเหมือนกับมังกรสีเหลือง


อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong National Park)

            อุทยานแห่งชาติหวงหลงได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลืองซึ่งมังกรเป็นสัตว์ในตำนานที่มีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาอย่างยาวนาน โครงสร้างของอุทยานมีความซับซ้อนแบบขั้นบันไดเป็นชั้นๆเนื่องจากตั้งอยู่ตรงจุดเชื่อมระหว่างเขตที่ราบสูงของทิเบตและเขตที่ราบต่ำของเสฉวน


วัดหวงหลง (Huanglong Temple) - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong National Park)

            มีเรื่องเล่ากันว่า (ต้องย้ำว่าเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันมา) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เซี่ยขี่มังกรเหลืองมาช่วยแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่นี่ หลังจากช่วยบรรเทาทุกข์ราษฎรเสร็จสิ้นมังกรเหลืองไม่ยอมกลับไปยังวังแต่เลือกที่จะอาศัยอยู่ที่อุทยานนี้ ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงจึงมีการสร้างวัดหวงหลง (Huanglong Temple) ขึ้นเพื่อบูชามังกรเหลืองและกลายเป็นที่มาของอุทยานหวงหลงแห่งนี้