สมบัติในตำนานของญี่ปุ่น (The Imperial Regalia of Japan: 三種の神器) สมบัติศักดิ์สิทธิ์ในตำนานปรัมปราตามความเชื่อของศาสนาชินโตซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยสมบัติประกอบไปด้วย กระจกยาตะ ดาบคุซานางิและอัญมณียาซาคานิ


สมบัติในตำนานของญี่ปุ่น

ตามตำนานกล่าวว่า "เทวีอะมาเทราสุ" (Amaterasu) ได้มอบสมบัติทั้ง 3 ชิ้นนี้แก่ "นินิกิ" เพื่อให้ลงมาปกครองพื้นพิภพและนำความสมบูรณ์มาสู่หมู่เกาะญี่ปุ่น สมบัติทั้ง 3 จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชอบธรรมที่อยู่คู่บัลลังก์ขององค์จักรพรรดิมาหลายยุคหลายสมัย


พระแสงดาบคุซานางิ (Kusanagi no Tsurugi)

พระแสงดาบคุซานางิ (Kusanagi no Tsurugi)
ดาบศักดิ์สิทธิ์เดิมเรียกว่า "อาเมะ โนะ มุราคุโมะ โนะ ซึรางิ" (Ame no Murakumo no Tsurugi) ตาบคุซานางิเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความยุติธรรม ตำนานเล่าว่าซูซาโนะโอะค้นพบดาบในหางของมังกรแปดหัวที่เขาสังหาร ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้าอัตสึตะในเมืองนาโงย่า


กระจกยาตะ (Yata no Kagami)

กระจกยาตะ (Yata no Kagami)
กระจกศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์แทน "ดวงอาทิตย์" อันแสดงถึงสติปัญญาที่ปราดเปรื่องและความซื่อสัตย์ซื่อตรง ตำนานเล่าว่ากระจกยาตะถูกใช้เพื่อหลอกล่อให้เทวีอะมาเทราสุออกจากถ้ำหลังจากเข้าไปซ่อนจากการทะเลาะกับ "ซูซาโนะโอ" ผู้เป็นพี่ชายจนโลกเข้าสู่ความมืดมิด ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะในจังหวัดมิเอะ


อัญมณียาซาคานิ (Yasakani no Magatama)

อัญมณียาซาคานิ (Yasakani no Magatama)
อัญมณีรูปทรงโค้งหรือในรูปแบบเต็มๆก็คือ "สร้อยสังวาล" อัญมณียาซาคานิเป็นสัญลักษณ์แทน "จันทรา" อันแสดงถึงความเมตตาอารี ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียว