ว่าด้วยเรื่องตำนานปรัมปราของญี่ปุ่นโบราณก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงสมบัติในตำนานของญี่ปุ่น (The Imperial Regalia of Japan: Sanshu no Jingi) สัญลักษณ์แห่งความชอบธรรมอันเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์คู่บัลลังก์ขององค์จักรพรรดิตามความเชื่อในลัทธิชินโตซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่น


สมบัติในตำนานของญี่ปุ่น

            ตามตำนานกล่าวกันว่าเทวีอะมาเทราสุ (Amaterasu) ทรงมอบสมบัติทั้ง 3 ชิ้นให้แก่พระราชวงศ์ด้วยพระองค์เองเพื่อให้ลงมาปกครองพื้นพิภพและนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่หมู่เกาะญี่ปุ่น โดยสมบัติทั้งสามชิ้นประกอบด้วย พระแสงดาบคุซานางิ กระจกศักดิ์สิทธิ์ยาตะและ อัญมณียาซาคานิ


พระแสงดาบคุซานางิ (Kusanagi no Tsurugi)

พระแสงดาบคุซานางิ (Kusanagi no Tsurugi)
            พระแสงดาบคุซานางิหรือชื่อเดิมคือ “อาเมะ โนะ มุราคุโมะ โนะ ซึรางิ” (Ame no Murakumo no Tsurugi) สัญลักษณ์แทนดาวแห่งความยุติธรรมและความกล้าหาญ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้าอัตสึตะในเมืองนาโงย่า


กระจกยาตะ (Yata no Kagami)

กระจกยาตะ (Yata no Kagami)
            กระจกศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์แทนดวงอาทิตย์อันแสดงถึงสติปัญญาที่ปราดเปรื่องหรือความซื่อสัตย์ กระจกยาตะเคยถูกไฟเผาทำลาย ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะในจังหวัดมิเอะ


อัญมณียาซาคานิ (Yasakani no Magatama)

อัญมณียาซาคานิ (Yasakani no Magatama)
            อัญมณีรูปทรงโค้งหรือที่เต็มๆก็คือสร้อยสังวาล อัญมณียาซาคานิเป็นสัญลักษณ์แทนจันทราอันแสดงถึงความเมตตาอารี ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียว