สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนหังโจวแล้วต้องการล่องเรือชมทิวทัศน์ริมทะเลสาบซีหู ขอแนะนำว่าจะพลาดไม่ได้กับสถานที่สำคัญหนึ่งแห่งที่เต็มไปด้วยตำนานและประวัติอันยาวนานนั่นก็คือ “เจดีย์เหลยเฟิง” (Leifeng Pagoda) เจดีย์ 8 เหลี่ยมอันเลื่องชื่อที่ตั้งอยู่คู่กับทะเลสาบซีหู


เจดีย์เหลยเฟิง (Leifeng Pagoda)

            เจดีย์เหลยเฟิงเป็นเจดีย์ 8 เหลี่ยมตั้งอยู่บนยอดเขาเป่าซื่อซาน (Baoshi Shan) ทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหูในเมืองหังโจว โครงสร้างหลักของเจดีย์เป็นไม้ล้อมด้วยอิฐสีน้ำตาลแดง องค์เจดีย์สูง 5 ชั้น สร้างขึ้นครั้งแรกในมี 977 เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อฉลองที่สนมให้กำเนิดโอรส


เจดีย์เหลยเฟิง (Leifeng Pagoda)

            ในปี 1924 องค์เจดีย์เสียหายอย่างรุนแรงจากการพังทลายลง กระทั่งในปี 1933 จึงได้มีการบูรณะองค์เจดีย์ขึ้นมาใหม่ตามแบบโครงสร้างเดิมและตั้งตระหง่านมาจนถึงปัจจุบัน


เจดีย์เหลยเฟิงยามราตรี (Leifeng Pagoda)

            เจดีย์เหลยเฟิงถูกยกให้เป็น 1 ใน 10 ทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของทะเลสาบซีหู ช่วงเวลาที่ดีที่สุดซึ่งจะทำให้เห็นความงดงามขององค์เจดีย์ก็คือช่วงเวลาเย็นยามเมื่อพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแสงและเงาที่ปรากฏจะสะท้อนกลมกลืนไปกับสีของเจดีย์ ส่วนในเวลากลางคืนก็จะเห็นแสงไฟจากด้านในองค์เจดีย์


เจดีย์เหลยเฟิงกับตำนานไป๋ซู่เจิน (Leifeng Pagoda)

            ตำนานเกี่ยวกับเจดีย์เหลยเฟิงที่มีชื่อเสียงมากซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์และอุปรากรจีนก็คือ ตำนานของปีศาจงูขาว “ไป๋ซู่เจิน” ที่ได้มาพบรักกับบัณฑิตผู้ใสซื่อ “สวี่เซียน” แต่มนุษย์กับปีศาจไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เจ้าอาวาสวัดจินซาน “ฝาไห่” จึงได้ขัดขวางความรักและขังไป๋ซู่เจินไว้ที่ใต้เจดีย์โดยสาปเอาไว้ว่าไป๋ซู่เจินจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อน้ำในทะเลสาบแห้งจนองค์เจดีย์ล้มลงเท่านั้น ตำนานงูขาว