Lingyin Temple วัดหลิงอิ่น วัดหลิงอิ่นซื่อ วัดพระจี้กงเมืองหังโจว

            เมื่อกล่าวถึงพระอรหันต์จี้กงหรือพระจี้กงก็คงไม่พลาดที่จะต้องกล่าวถึง “วัดหลิงอิ่น” (Lingyin Temple) วัดเก่าแก่แห่งเมืองหังโจวที่มีความสำคัญทั้งในแง่ศาสนาและประวัติศาสตร์ของจีนเพราะวัดแห่งนี้คือสถานที่บวชเรียนของพระจี้กงนั่นเอง


วัดหลิงอิ่น (Lingyin Temple)

            วัดหลิงอิ่นซื่อ หรือ “วัดซ่อนใจ” (Temple of the Soul's Retreat) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือในเมืองหังโจว ตัววัดสร้างขึ้นเมื่อปี 326 ในสมัยราชวงศ์จินตะวันออกโดยพระฮุยลี่ (Huili) ภิกษุชาวอินเดียที่ธุดงค์ผ่านมาแล้วเห็นว่าภูมิทัศน์แถบนี้งดงามคล้ายกับเขาศักดิ์สิทธิ์จึงได้มีการสร้างวัดขึ้นมา


วัดหลิงอิ่น (Lingyin Temple)

            ภายในวัดหลิงอิ่นซื่อมีอาคารสำคัญอยู่ 9 แห่ง ทั้งอาคาร ศาลาและห้องหับจำนวนมากเคยผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง ด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งของวิหารกษัตริย์สวรรค์ (Heavenly King) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยพระพักตร์ยิ้มอิ่มเอม
            ไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนวัดหลิงอิ่นคือการได้ชมประติมากรรมรูปสลักทางพุทธศาสนาจำนวนมากตั้งเรียงรายอยู่ถัดออกไปบริเวณยอดที่เรียกว่า “เฟยไหล เฟิง” (Feilai Feng) หรือ “ยอดเขาบิน” (Flying Peak) ที่พระจี้กงบอกให้ชาวบ้านช่วยกันแกะสลักรูปอรหันต์ 500 องค์เอาไว้เพื่อไม่ให้ยอดเขานี้ลอยไปสร้างความเดือดร้อนที่อื่น


ประติมากรรมรูปสลักพระอรหันต์วัดหลิงอิ่น (Lingyin Temple)

            ตำนานเล่ากันว่าพระจี้กงรู้ล่วงหน้าว่าจะมีภูเขาลอยมาที่หมู่บ้านซึ่งมีผู้คนกำลังจัดงานแต่ง แม้จะเตือนชาวบ้านแต่ไม่มีใครสนใจ พระจี้กงจึงแบกร่างเจ้าสาวออกมาจากหมู่บ้านเพื่อให้คนอื่นๆวิ่งตามกันมา จากนั้นพระจี้กงได้ย้อนกลับไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพราะแม่เฒ่าคนหนึ่งไม่มีแรงวิ่งออกมา จังหวะนั้นเองภูเขาที่ลอยมาก็ตกลงที่หมู่บ้านพอดี พระจี้กงจึงออกแรงรับจนเกิดเป็นรอยมือประทับบนภูเขา