ทั่วโลกมีภูเขาไฟตั้งกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ทั้งภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วและภูเขาไฟที่ยังคงปะทุอยู่เป็นระยะ ในวันนี้เราจึงมาแนะนำให้รู้จักกับ “ภูเขาไฟซากุระจิมะ” หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นตลอดเวลาและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก


ภูเขาไฟซากุระจิมะ (Sakurajima)

            ภูเขาไฟซากุระจิมะ (Sakurajima) ภูเขาไฟตั้งอยู่ในจังหวัดคาโงชิมะทางตอนใต้ของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ซากุระจิมะประกอบด้วยปากปล่องสำคัญ 3 ปล่องได้แก่ มินามิดาเกะ (Minamidake) ปล่องที่ยังคงมีพลังและปะทุอยู่ นาคะดาเกะ (Nakadake) และคิตะดาเกะ (Kitadake) ปากปล่องที่สูงที่สุดด้วยความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล


ภูเขาไฟซากุระจิมะ (Sakurajima)

            ตามหลักฐานระบุว่าซากุระจิมะเกิดการปะทุขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 13,000 ปีก่อน โดยแต่เดิมนั้นซากุระจิมะมีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่โดดเดี่ยวทางตะวันออกของอ่าวคาโงชิมะ แต่หลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ในปี 1914 ซึ่งปล่อยเถ้าภูเขาไฟลอยไปไกลถึงรัสเซีย ลาวาปริมาณมหาศาลที่ไหลออกมาจากปล่องได้เชื่อมเกาะซากุระจิมะกับคาบสมุทรโอะซุมิกลายเป็นแผ่นดินเดียวกันอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
            จนถึงปัจจุบันซากุระจิมะยังคงคุกรุ่นและพ่นหมอกควันออกมาจากปล่องอยู่ตลอดเวลา แต่ถึงอย่างนั้นชาวเมืองคาโงชิมะก็ยังคงอาศัยอยู่ใกล้กับซากุระจิมะได้แม้จะมีการปะทุอยู่เป็นระยะๆ โดยเฉพาะในรัศมี 10 กิโลเมตรรอบภูเขาไฟมีประชากรอาศัยอยู่หลายแสนคนเลยทีเดียว


ภูเขาไฟซากุระจิมะ (Sakurajima)

            แม้จะอนุญาตให้ผู้คนอาศัยอยู่ใกล้กับภูเขาไฟได้แต่ทางการคาโงชิมะก็ไม่ประมาทเพราะได้มีการฝึกซ้อมการอพยบเตรียมพร้อมให้แก่ชาวเมืองอยู่เป็นระยะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและมีการสร้างหอสังเกตการณ์ขึ้นเพื่อเฝ้าระวังการปะทุของภูเขาไฟ