Yue Fei Tomb สุสานเย่ว์เฟย ศาลเจ้างักฮุยแห่งเมืองหางโจว

            สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเมืองหางโจวที่ชาวจีนทุกคนจะต้องภูมิใจกับวีรกรรมทำเพื่อชาติแม้ตัวตายของแม่ทัพ “เย่ว์เฟย” หรือที่คนไทยเรารู้จักท่านในชื่อ “งักฮุย” แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ซึ่งแน่นอนว่าสถานที่ที่เราจะแนะนำกันวันนี้ก็คือศาลเจ้าของท่านนั่นเอง


สุสานเย่ว์เฟย - ศาลเจ้างักฮุย (Yue Fei Tomb)

            สุสานเย่ว์เฟย (Yue Fei Tomb) หรือศาลเจ้างักฮุยตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบซีหูในเมืองหางโจว ศาลเจ้านั้นสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านโดยในตอนแรกร่างของท่านถูกฝังไว้ที่อื่นแต่หลังจากความบริสุทธิ์ของท่านถูกเปิดเผยออกมาหลังจากนั้นอีก 20 ปี จักรพรรดิเกาจงจึงบัญชาให้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อยกย่องถึงความจงรักภักดี


รูปปั้นท่านงักฮุยในศาลเจ้างักฮุย (Yue Fei Tomb)

            ในอาคารหลักของศาลเจ้ามีรูปปั้นท่านงักฮุยนั่งด้วยท่าทางเคร่งขรึมแลดูยิ่งใหญ่ มีดาบอยู่ในมือซ้ายเสมือนท่านเตรียบพร้อมทำศึกกับศัตรูที่มารุกรานอยู่เสมอ ป้ายด้านหลังสลักอักษรสี่ตัว “還我河山” ที่มีความหมายว่า “เอาแผ่นดินของข้าคืนมา” อันแสดงถึงเจตจำนงอันแน่วแน่ของท่าน


สุสานเย่ว์เฟย

            งักฮุยนั้นถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ของจีนแต่ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนท่านกวนอู บริเวณหน้าสุสานมีรูปปั้นฉินฮุ่ยและภรรยาซึ่งเป็นขุนนางกังฉินที่ใส่ร้ายป้ายสีจนท่านงักฮุยต้องถูกประหารและถูกตราหน้าว่าขายชาตินั่งคุกเข่าสำนึกผิดคู่กัน


รูปปั้นฉินฮุ่ยและภรรยา

            ชาวจีนที่เคารพรักในตัวท่านงักฮุย (รวมทั้งชาวต่างชาติที่รับรู้วีรกรรม) เมื่อมาเห็นรูปปั้นของทั้งสองคนนี้ก็จะถ่มน้ำลายรดรูปปั้นนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจและประณามสาปแช่งในวีรกรรมสุดชั่วช้า โดยคู่ชีวิตฉินฮุ่ยและภรรยานี้เองก็ได้มาเป็นต้นกำเนิดของปาท่องโก๋ที่เราเห็นกันมาจนถึงปัจจุบัน