ในเมืองสำคัญของญี่ปุ่นจะมีปราสาทสร้างเอาไว้เพื่อเป็นศูนย์อำนาจของผู้ครองในอดีต แม้ปราสาทบางแห่งถูกทำลายลงเหลือเพียงซากแห่งความทรงจำ แต่ก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันและได้รับการอนุรักษ์อย่างดี โดยในจำนวนนั้นมีปราสาทเก่าในสมัยเอโดะอยู่ 12 แห่งที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน


ปราสาทมารุโอกะ (Maruoka Castle)

ปราสาทมารุโอกะ (Maruoka Castle)
ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองมารุโอกะสร้างเมื่อปี 1576 ตามบัญชาของชิบาตะ คัตสึโทโย (Shibata Katsutoyo) ตัวปราสาทนั้นไม่ใหญ่โตเหมือนปราสาททั่วไป ปราสาทมารุโอกะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปราสาทหมอก” (Mist Castle) มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อยามที่ศัตรูบุกเข้ามา สายหมอกจะปกคลุมปราสาทเพื่อซ่อนเอาไว้ไม่ให้ศัตรูได้เห็น


ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)

ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)
ปราสาทสัญลักษณ์สำคัญของเมืองมัตสึโมโตะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติและเป็นสมบัติสำคัญของชาติ ปราสาทสร้างขึ้นเพื่อเพื่อใช้เป็นสถานที่หลบภัยและวางแผนการสู้รบ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนพื้นที่ราบกลางเมือง มีกำแพงสูงใหญ่และคูน้ำล้อมรอบปราสาทเป็นป้อมปราการเอาไว้ ปราสาทมัตสึโมโตะ


ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle)

ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle)
ปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาลูกเล็กเหนือแม่น้ำในเมืองอินุยามะ ตัวปราสาทมีขนาดไม่ใหญ่มาก เริ่มสร้างเมื่อปี 1537 ตามบัญชาของ “โอดะ โยจิรุ โนบุยาสุ” (Oda Yojirou Nobuyasu) แต่การก่อสร้างต้องกินเวลาลากยาวไปหลายปีอันเนื่องมาจากภาวะสงคราม กว่าปราสาทจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องรอถึงปี 1600 ปราสาทอินุยามะ


ปราสาทฮิโกเน่ (Hikone Castle)

ปราสาทฮิโกเน่ (Hikone Castle)
ปราสาทสูง 3 ชั้นอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮิโกเน่ ตามหลักฐานกล่าวว่าปราสาทแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1575 ในฐานะส่วนหนึ่งของปราสาทโอซึ (Otsu Castle) ตัวปราสาทสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1622 แม้ปราสาทจะไม่ใหญ่โตมากแต่พื้นที่โดยรอบก็กว้างขวางใช้ได้เลยทีเดียว ปราสาทฮิโกเน่


ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)
ปราสาทที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ปราสาทฮิเมจิตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 45 เมตร พื้นผิวปราสาทภายนอกมีสีขาวจึงถูกเรียกว่าปราสาทนกกระยางขาว ตัวปราสาทได้รับการต่อเติมปี 1580 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฮิเมจิที่ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมอย่างไม่ขาดสาย ปราสาทฮิเมจิ


ปราสาทมัตสึเอะ (Matsue Castle)
ภาพประกอบ: Visit Matsue

ปราสาทมัตสึเอะ (Matsue Castle)
ปราสาทคู่บ้านคู่เมืองมัตสึเอะ ปราสาทมัตสึเอะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "ปราสาทดำ" ตามลักษณะสีของปราสาท การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปี 1607 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1611 ตามบัญชาไดเมียวคนแรกของเมือง ส่วนหอคอยที่เห็นด้านบนถูกบูรณะใหม่ในปี 1950 ปราสาทมัตสึเอะ


ปราสาทมารุงาเมะ (Marugame Castle)

ปราสาทมารุงาเมะ (Marugame Castle)
ปราสาทเมืองมารุงาเมะที่รู้จักกันในชื่อ “ปราสาทคาเมยามะ” (Kameyama Castle) ปราสาทมารุงาเมะตั้งอยู่บนแนวกำแพงหินสูง สร้างขึ้นในระหว่าง 1597 - 1602 โดยอิโคมะ ชิคามาสะ (Ikoma Chikamasa) ในตอนแรกนั้นตั้งใจจะสร้างเพื่อใช้เป็นเพียงป้อมปราการแต่ในเวลาต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนกลายมาเป็นตัวปราสาทอย่างในปัจจุบัน


ปราสาทอุวาจิมะ (Uwajima Castle)

ปราสาทอุวาจิมะ (Uwajima Castle)
ปราสาทสีขาวหลังเล็กๆในอุวาจิมะที่ดูแล้วเหมือนศาลเจ้ามากกว่า ปราสาทอุวาจิมะสร้างขึ้นเมื่อปี 1596 ตามบัญชาไดเมียวโทโด ทาคาโทระ (Todo Takatora) ตัวปราสาทเคยผ่านการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งแต่ยังคงรักษาโครงสร้างดั้งเดิมในช่วงแรกเอาไว้


ปราสาทบิตชู มัตสึยาม่า (Bitchu Matsuyama Castle)

ปราสาทบิตชู มัตสึยาม่า (Bitchu Matsuyama Castle)
ปราสาทมัตสึยามะหรือที่เรียกว่า “ปราสาทบิตชู มัตสึยามะ” ตั้งอยู่ในเมืองทาคาฮาชิ บ้างเรียกว่าปราสาททาคาฮาชิ (คนละแห่งกับปราสาทมัตสึยามะในเมืองมัตสึยามะ) ปราสาทมัตสึยามะตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1240 โดยอาคิบะ ชิเงโนบุ (Akiba Shigenobu) แต่โครงสร้างปราสาทบางจุดในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อครั้งอดีต


ปราสาทโคชิ (Kochi Castle)

ปราสาทโคชิ (Kochi Castle)
ปราสาทเริ่มสร้างเมื่อปี 1601 ตามบัญชาของยามาอุจิ คาสึโตโย (Yamauchi Kazutoyo) แต่การก่อสร้างยังไม่ทันเสร็จท่านก็สิ้นเสียก่อน กระทั่งยามาอุจิ ทาดาโยชิ (Yamauchi Tadayoshi) ได้เข้ามาสานต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในปี 1611 อาคารหลักของปราสาทนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1748 หลังจากปราสาทถูกเพลิงไหม้


ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle)

ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle)
ปราสาทสามชั้นตั้งอยู่ในสวนฮิโรซากิ ปราสาทฮิโรซากิสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1610 ในตอนแรกนั้นปราสาททั้งหมดมี 5 ชั้นแต่ถูกเผาทำลายลงในปี 1627 หลังจากถูกฟ้าผ่า ต่อมาในปี 1810 จึงได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาอีกครั้งโดยลดลงเหลือเพียงสามชั้น ปราสาทฮิโรซากิ


ปราสาทมัตสึยาม่า (Matsuyama Castle)

ปราสาทมัตสึยาม่า (Matsuyama Castle)
ปราสาทสัญลักษณ์ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงใจกลางเมืองมัตสึยามะ (คนละแห่งกับปราสาทบิตชู มัตสึยามะ) ปราสาทมัตสึยามะเริ่มสร้างในปี 1602 โดยคาโตะ โยชิอากิ (Kato Yoshiaki) ต่อมาปราสาทถูกใช้เป็นสาขาฐานอำนาจของตระกูลมัตสึไดระที่กำลังเรืองอำนาจ