ในเมืองสำคัญของญี่ปุ่นจะมีปราสาทสร้างเอาไว้เพื่อเป็นศูนย์อำนาจของผู้ครองในอดีต แม้ปราสาทบางแห่งถูกทำลายลงเหลือเพียงซากแห่งความทรงจำ แต่ก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันและได้รับการอนุรักษ์อย่างดี โดยในจำนวนนั้นมีปราสาทเก่าในสมัยเอโดะอยู่ 12 แห่งที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน


ปราสาทมารุโอกะ (Maruoka Castle: 丸岡城)
ภาพ: Zipango

ปราสาทมารุโอกะ (Maruoka Castle)
ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองซากาอิ สร้างเมื่อปี 1576 ตัวปราสาทนั้นไม่ใหญ่โตเหมือนปราสาททั่วไป ปราสาทมารุโอกะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ปราสาทหมอก" มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อยามที่ศัตรูบุกเข้ามา สายหมอกจะปกคลุมปราสาทเพื่อซ่อนเอาไว้ไม่ให้ศัตรูได้เห็น ปราสาทมารุโอกะ


ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)

ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)
ปราสาทสัญลักษณ์สำคัญของเมืองมัตสึโมโตะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติและเป็นสมบัติสำคัญของชาติ ปราสาทสร้างขึ้นเพื่อเพื่อใช้เป็นสถานที่หลบภัยและวางแผนการสู้รบ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนพื้นที่ราบกลางเมือง มีกำแพงสูงใหญ่และคูน้ำล้อมรอบปราสาทเป็นป้อมปราการเอาไว้ ปราสาทมัตสึโมโตะ


ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle)

ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle)
ปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาลูกเล็กเหนือแม่น้ำในเมืองอินุยามะ ตัวปราสาทมีขนาดไม่ใหญ่มาก เริ่มสร้างเมื่อปี 1537 ตามบัญชาของ “โอดะ โยจิรุ โนบุยาสุ” (Oda Yojirou Nobuyasu) แต่การก่อสร้างต้องกินเวลาลากยาวไปหลายปีอันเนื่องมาจากภาวะสงคราม กว่าปราสาทจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องรอถึงปี 1600 ปราสาทอินุยามะ


ปราสาทฮิโกเน่ (Hikone Castle)

ปราสาทฮิโกเน่ (Hikone Castle)
ปราสาทสูง 3 ชั้นอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮิโกเน่ ตามหลักฐานกล่าวว่าปราสาทแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1575 ในฐานะส่วนหนึ่งของปราสาทโอซึ (Otsu Castle) ตัวปราสาทสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1622 แม้ปราสาทจะไม่ใหญ่โตมากแต่พื้นที่โดยรอบก็กว้างขวางใช้ได้เลยทีเดียว ปราสาทฮิโกเน่


ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)
ปราสาทที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ปราสาทฮิเมจิตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 45 เมตร พื้นผิวปราสาทภายนอกมีสีขาวจึงถูกเรียกว่าปราสาทนกกระยางขาว ตัวปราสาทได้รับการต่อเติมปี 1580 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฮิเมจิที่ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมอย่างไม่ขาดสาย ปราสาทฮิเมจิ


ปราสาทมัตสึเอะ (Matsue Castle)
ภาพ: Visit Matsue

ปราสาทมัตสึเอะ (Matsue Castle)
ปราสาทคู่บ้านคู่เมืองมัตสึเอะ ปราสาทมัตสึเอะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "ปราสาทดำ" ตามลักษณะสีของปราสาท การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปี 1607 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1611 ตามบัญชาไดเมียวคนแรกของเมือง ส่วนหอคอยที่เห็นด้านบนถูกบูรณะใหม่ในปี 1950 ปราสาทมัตสึเอะ


ปราสาทมารุงาเมะ (Marugame Castle: 丸亀城)
ภาพ: Japan Me

ปราสาทมารุงาเมะ (Marugame Castle)
ปราสาทเมืองมารุงาเมะที่รู้จักกันในชื่อ "ปราสาทคาเมยามะ" ปราสาทมารุงาเมะตั้งอยู่บนแนวกำแพงหินสูง สร้างขึ้นในระหว่าง 1597 - 1602 โดยในตอนแรกนั้นตั้งใจจะสร้างเพื่อใช้เป็นเพียงป้อมปราการแต่ในเวลาต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนกลายมาเป็นตัวปราสาทอย่างในปัจจุบัน ปราสาทมารุงาเมะ


ปราสาทอุวาจิมะ (Uwajima Castle)
ภาพ: Bites of Oishii

ปราสาทอุวาจิมะ (Uwajima Castle)
ปราสาทป้อมปราการสูงสามชั้นตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้ทะเลในเมืองอุวาจิมะ มีการออกแบบโครงสร้างให้อยู่ในวงล้อมแนวกำแพงห้าเหลี่ยมรูปทรงหลอกสายตา แม้จะผ่านการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งแต่ยังคงรักษาโครงสร้างดั้งเดิมของปราสาทในช่วงแรกเอาไว้ ปราสาทอุวาจิมะ


ปราสาทบิตชู มัตสึยามะ (Bitchu Matsuyama Castle: 備中松山城)
ภาพ: สำรวจโอคายาม่า

ปราสาทบิตชู มัตสึยามะ (Bitchu Matsuyama Castle)
ปราสาทมัตสึยามะหรือที่เรียกว่า "ปราสาทบิตชู มัตสึยามะ" ตั้งอยู่ในเมืองทาคาฮาชิ บ้างเรียกว่า "ปราสาททาคาฮาชิ" ปราสาทมัตสึยามะตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1240 แต่โครงสร้างปราสาทบางจุดในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อครั้งอดีต ปราสาทบิตชู มัตสึยามะ


ปราสาทโคชิ (Kochi Castle)
ภาพ: ANA

ปราสาทโคชิ (Kochi Castle)
ปราสาทบนเนินเขาใจกลางเมืองโคชิ หอคอยหลักของปราสาทเป็นทั้งป้อมปราการทางการทหารและสถานที่พำนักของไดเมียว ภายในปราสาทถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ พื้นที่รอบปราสาทเป็นสวนสาธารณะที่ได้รับความนิยมสำหรับการชมซากุระในเทศกาลฮานามิ ปราสาทโคชิ


ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle)

ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle)
ปราสาทสามชั้นตั้งอยู่ในสวนฮิโรซากิ ปราสาทฮิโรซากิสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1610 ในตอนแรกนั้นปราสาททั้งหมดมี 5 ชั้นแต่ถูกเผาทำลายลงในปี 1627 หลังจากถูกฟ้าผ่า ต่อมาในปี 1810 จึงได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาอีกครั้งโดยลดลงเหลือเพียงสามชั้น ปราสาทฮิโรซากิ


ปราสาทมัตสึยามะ (Matsuyama Castle: 松山城)
ภาพ: Japan Info

ปราสาทมัตสึยามะ (Matsuyama Castle)
ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาสูงใจกลางเมืองมัตสึยามะ สร้างเมื่อปี 1603 ตามบัญชาของ "คาโตะ โยชิอากิ" แผนผังของปราสาทถูกออกแบบมาให้มีความซับซ้อน สามารถผ่านไปยังด้านในได้หลายช่องทาง อาคารต่างๆของปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม ปราสาทมัตสึยามะ