ถัดจากวัดโคโตกุมาไม่ไกลนักจะได้พบกับวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่คู่กับเมืองคามาคุระมาอย่างยาวนานและถือเป็นวัดในนิกายโจโดที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นได้แก่ วัดฮาเสะเดระ (Hasedera Temple) สถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์แกะสลักจากไม้หุ้มด้วยทองสูง 9.18 เมตร


วัดฮาเสะเดระ (Hasedera Temple)

            วัดฮาเสะเดระสร้างขึ้นตามความลาดเอียงของเนินเขา ที่ประตูทางเข้ามีโคมสีแดงแขวนเอาไว้ ภายในวัดมีตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการจัดสวนแบบญี่ปุ่น ส่วนองค์เจ้าแม่กวนอิมในวิหารหลักนั้นถือเป็นหนึ่งในพระพุทธไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว


วัดฮาเสะเดระ (Hasedera Temple)

            ตามตำนานของวัดกล่าวกันว่าในปี 721 ภิกษุผู้เคร่งครัดได้ค้นพบต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้กับหมู่บ้านฮาเสะ ภิกษุรูปนั้นตระหนักว่าลำต้นของต้นไม้นี้ช่างเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปแกะสลักยิ่งนักจึงได้นำไปสลักเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นเมื่อรูปปั้นส่วนฐานถูกประดิษฐานไว้ในวัดส่วนครึ่งบนถูกโยนลงทะเล


เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์วัดฮาเสะเดระ (Hasedera Temple)

            วันที่ 18 มิถุนายน 736 ร่างท่อนบนขององค์เจ้าแม่กวนอิมได้ลอยขึ้นฝั่งโดยส่องแสงสว่างที่คาบสมุทรมิอุระ (Miura Peninsula) จึงได้มีการนำกลับไปที่วัดฮาเสะเดระโดยเรื่องราวนี้ถูกกล่าวขานกันไปจนทำให้วัดฮาเสะเดระมีชื่อเสียงอย่างมากในภูมิภาคคันโต


เทวรูปจิโสะวัดฮาเสะเดระ (Hasedera Temple)

            นอกจากองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วในวัดยังมีเทวรูป “จิโสะ” (Jizo) หรือพระพุทธเด็กองค์เล็กๆนับพันองค์ที่สลักขึ้นจากหินเพื่ออุทิศให้กับดวงวิญญาณของเหล่าทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้งให้ไปสู่สรวงสวรรค์ ที่องค์เทวรูปจึงมีหมวกกับเอี๊ยมประดับอยู่