สัญลักษณ์สำคัญที่ทำให้นึกถึงเมืองฮิโรชิม่าหนึ่งในนั้นก็ต้องยกให้กับปราสาทฮิโรชิม่า (Hiroshima Castle) ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการโจมตีของศัตรูก่อนที่ในเวลาต่อมาญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2


ปราสาทฮิโรชิม่า (Hiroshima Castle)

            ปราสาทฮิโรชิม่าหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “ปราสาทปลาคาร์ป” (Carp Castle) ปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่ท่ามกลางคูน้ำที่ถูกยกระดับให้สูงขึ้นกว่าพื้นที่รอบนอกเพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงทำให้เมืองฮิโรชิม่ากลายเป็นเป้าในการโจมตีนั่นเอง


ปราสาทฮิโรชิม่า (Hiroshima Castle)

            ปราสาทฮิโรชิม่าสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1589 โดยไดเมียวโมริ เทรุโมโตะ (Mori Terumoto) โครงสร้างดั้งเดิมเป็นไม้มีทั้งหมด 5 ชั้น และอย่างที่รู้กันว่าปราสาทถูกทำลายด้วยระเบิดปรมาณูจนเสียหายอย่างหนักในสงครามเมี่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945 จากนั้น 13 ปีจึงได้มีการบูรณะปราสาทขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยมีการเสริมโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเข้าไปทำให้มีความแข็งแรงกว่าของเดิม


ปราสาทฮิโรชิม่า (Hiroshima Castle)

            ปราสาทฮิโรชิม่าถูกปกครองโดยไดเมียวหลายคนหลายรุ่น ปัจจุบันภายในปราสาทถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณธ์ประวัติปราสาททั่วญี่ปุ่น ส่วนด้านบนของปราสาทสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองฮิโรชิม่าที่สวยมากมุมหนึ่งเลยทีเดียว