ซูวอนได้ชื่อว่าเป็นเมืองป้อมปราการที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากของเกาหลี วันนี้เราจึงไม่พลาดที่จะมาแนะนำให้รู้จักกับป้อมปราการที่สำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซูวอนนั่นก็คือ “ป้อมฮวาซอง” ป้อมปราการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress)

            ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) หรือ “ป้อมดอกไม้” ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองซูวอนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกับเมือง ป้อมปราการสร้างขึ้นระหว่างปี 1794-1796 ในสมัยพระเจ้าชองโจ (King Jeongjo) กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน


ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress)

            ป้อมฮวาซองสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายซาโด (King Jeongjo) ผู้เป็นพระบิดา ตัวป้อมโอบล้อมด้วยกำแพงยาว 5.5 กิโลเมตร ภายในมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจหลายแห่งทั้งประตูเมืองที่ตั้งอยู่ทั้ง 4 ด้าน ศาลาทรงแปดเหลี่ยมและภูมิทัศน์สระยงยอนที่พระเจ้าชองโจโปรดให้สร้างทันทีที่สร้างป้อมปราการ


ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress)

            ในช่วงสงครามเกาหลี ป้อมฮวาซองตกเป็นเป้าถูกทิ้งระเบิดจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต่อมาทางการเกาหลีจึงได้เริ่มทำการบูรณะใหม่ในปี 1975 โดยใช้งบประมาณไปเป็นจำนวนหลายร้อยล้านเหรียญซึ่งต่อมาก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก