สวนสวยในญี่ปุ่นแห่งที่ 2 ที่เราจะแนะนำให้รู้จักกันหลังจากเคยนำเสนอให้รู้จักกับสวนโคระคุเอ็นไปแล้วคือ “สวนเคนโระคุเอ็น” สวนสวยในคานาซาว่าที่สร้างเลียนแบบธรรมชาติโดยผสมผสานศิลปะการจัดสวนทั้งแบบญี่ปุ่นและแบบจีนเข้าด้วยกัน


สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen Garden)

            สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen Garden) สวนสวยตั้งอยู่บริเวณเนินเขาที่สูงที่สุดในเมือง ตรงข้ามกับปราสาทคานาซาว่า ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สวนเคนโระคุเอ็นสร้างขึ้นเมื่อปี 1676 โดยไดเมียวมาเอดะ ซึนาโนริ (Maeda Tsunamori) ไดเมียวคนที่ 5 ของตระกูลมาเอดะผู้เรืองอำนาจในยุคนั้น            สวนเคนโระคุเอ็นเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมเมื่อปี 1871 บริเวณกลางสระน้ำขนาดใหญ่มีศาลาชงชา น้ำตก สะพาน ตะเกียงหิน แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้บางต้นจะมีเชือกที่เรียกว่า “ยูกิซึริ” ทำหน้าที่ดึงกิ่งไม้เอาไว้ไม่ให้หักจากการรองรับน้ำหนักหิมะในฤดูหนาว ส่วนด้านนอกสวนนั้นก็มีทั้งร้านอาหารและร้านขายสินค้าที่ระลึกในบรรยากาศแบบโบราณให้ได้เลือกชมกัน