หากเอ่ยชื่อ “วัดโคโตกุ” คิดว่าหลายคนอาจไม่คุ้นกับชื่อนี้เท่าใดนัก แต่หากบอกว่าวัดนี้คือสถานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปไดบุตสึแห่งเมืองคามาคุระคิดว่าบางคนคงร้อง “อ๋อ” ขึ้นมาบ้าง


วัดโคโตกุ (Kotokuin Temple)

            วัดโคโตกุ (Kotokuin Temple) วัดพุทธเก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จุดเด่นของวัดคือพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ประทับนั่งสมาธิ องค์พระมีความสูง 11 เมตร ไม่รวมฐาน น้ำหนักกว่า 100 ตัน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แทนองค์พระอมิตภพุทธเจ้าโดยมีต้นแบบจากพระไดบุตสึในวัดโทไดจิเมืองนารา


พระพุทธรูปไดบุตสึในวัดโคโตกุ (Kotokuin Temple)

            ในอดีตองค์พระพุทธรูปนั้นแกะสลักขึ้นจากไม้และประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่วันเวลารวมทั้งผลกระทบจากภัยธรรมชาติทำให้องค์พระได้รับความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่สามารถซ่อมแซมได้อีก ต่อมาจึงมีการหล่อองค์พระขึ้นมาใหม่โดยใช้สำริดเป็นส่วนประกอบในปี 1252 โดยมีพระโคโจ (Kojo Monk) เป็นผู้รวบรวมเงินบริจาคจากชาวบ้าน
            องค์พระที่หล่อขึ้นมาใหม่ด้วยสำริดนั้นมีความแข็งแรง ทว่าวิหารไม้อันเป็นสถานที่ประดิษฐานไม่ได้คงทนไปด้วยทำให้ถูกภัยธรรมชาติทั้งพายุ แผ่นดินไหว รวมทั้งสึนามิกวาดเอาวิหารไปเหลือเพียงองค์พระที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งอย่างที่เห็นในปัจจุบัน


ด้านหลังพระพุทธรูปไดบุตสึ

            ความหมัศจรรย์ขององค์พระไดบุตสึคือสัดส่วนที่ไม่เข้ารูป แต่หากเดินไปด้านหน้าระยะ 4-5 เมตรจากตัวองค์พระแล้วเงยหน้าขึ้นมองจะเห็นว่าองค์พระมีสัดส่วนที่รับกันทั้งองค์ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมทางภูมิปัญญาของช่างผู้สร้างสองคนคือ โอโนะ โกโรอิมง (Ono Goroemaon) และฮิซาโตโมะ ทันจิ (Hisatomo Tanji)