แม้จะก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไปมากแต่อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่นก็ยังคงมีเสน่ห์ให้ได้สัมผัส วันนี้เราจึงมาแนะนำให้รู้จักกับศาสนสถานสำคัญของเมืองนั่นคือ “วัดโทไดจิ” วัดคู่บ้านคู่เมืองนารามาอย่างยาวนานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับสถานที่สำคัญของเมืองอีก 7 แห่ง


วัดโทไดจิ (Todaiji Temple)

            วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในเมืองนาราและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 752 เพื่อแสดงให้เห็นถึงบุญญาธิการขององค์จักรพรรดิญี่ปุ่นและเพื่อคุ้มครองชาวเมืองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติเนื่องจากจักรพรรดิทรงมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปจะช่วยปกป้องคุ้มครองชาวเมืองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาดได้


พระพุทธรูปไดบุตสึวัดโทไดจิ (Todaiji Temple)

            ชื่อวัดโทไดจิหมายถึง “มหาวิหารตะวันออก” (Great Eastern Temple) เมื่อเดินผ่านซุ้มประตูนันไดมง (Nandaimon Gate) ซุ้มประตูขนาดใหญ่สร้างขึ้นในปี 1199 มีเสา 18 ต้นรองรับน้ำหนัก เข้าไปจะพบกับหอไดบุตสึ (Daibutsuden/ Big Buddha Hall) หรือ “วิหารหลวงพ่อโต” วิหารไม้ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุตสึหล่อสำริดขนาดใหญ่สูง 14.98 เมตร น้ำหนักราว 500 ตัน หล่อโดยช่างสมัยเท็มเปียว (729-764) และเป็นต้นแบบของพระไดบุตสึวัดโคโตกุในเมืองคามาคุระ


ฝูงกวางบริเวณวัดโทไดจิ (Todaiji Temple)

            พระพุทธรูปไดบุตสึได้รับการหล่อขึ้นใหม่หลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ส่วนตัววิหารไดบุตสึที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1692 โดยมีขนาดเหลือเพียงสองในสามของขนาดเดิมที่สร้างขึ้นในครั้งแรกซึ่งภายในบริเวณวัดจะพบกับฝูงกวางที่เชื่องกับคนเดินไปมาอย่างอิสระสมชื่อเมืองกวางน้อย