ศิลปะการแสดงโอเปร่าของจีนหรือที่เรียกว่า “อุปรากรจีน” ถือหนึ่งในการแสดงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอันสื่อถึงวัฒนธรรมของความเป็นชนชาติจีนได้เป็นอย่างดี โดยการแสดงนั้นจะเป็นลักษณะผสมผสานการขับร้องประกอบกับท่าทางที่สื่อออกมาเป็นเรื่องราว


อุปรากรจีน / งิ้ว (Chinese Opera)

อุปรากรจีน (Chinese Opera) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเรียกว่า “งิ้ว” ถือกำเนิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง การแสดงจะทำขึ้นบนเวทีพร้อมด้วยมโหรีที่คอยบรรเลงให้เข้ากับเหตุการณ์ สำหรับเนื้อเรื่องในการแสดงนั้นจะเป็นการนำเอาเหตุการณ์ต่างๆในพงศาวดารจีนหรือประวัติศาสตร์ที่สำคัญบางช่วงมาดัดแปลง

สำหรับนักแสดงงิ้วจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนหลายปีโดยจะเริ่มฝึกพื้นฐานตั้งแต่ยังเด็ก นักแสดงที่รับบทตัวพระและตัวนางจะต้องมีความสามารถในการขับร้องอย่างมากเพราะถือเป็นจุดขายบนเวที ในขณะที่ตัวตลกเองก็จะต้องมีความสามารถในการเล่นกายกรรมร่วมด้วยเพื่อสร้างความสนุกและไม่ให้ผู้ชมเกิดการเบื่อ

การแสดงอุปรากรจีนในแต่ละท้องที่ของจีนจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ในปัจจุบันทั่วจีนมีการแสดงอยู่ราว 300 ประเภทเลยทีเดียว แต่อุปรากรจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดเห็นจะเป็นงิ้วปักกิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับงิ้วคุนฉวี่และงิ้วกวางตุ้ง

สำหรับงิ้วปักกิ่ง (Beijing Opera/ Peking Opera) มีต้นกำเนิดจากการแสดงละครท้องถิ่นในมลฑณอันฮุย งิ้วปักกิ่งจะมีความโดดเด่นมากกว่างิ้วชนิดอื่นโดยมีการรวบรวมเอาจุดเด่นของทุกชนิดมารวมเข้าด้วยกัน งิ้วปักกิ่งถือกำเนิดราว 200 ปี มักนำตำนานพื้นบ้านและวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมาแสดง ส่วนประกอบสำคัญของงิ้วปักกิ่งคือ บทเพลง บทพูด ท่วงท่า และกายกรรม เรียกได้ว่าอลังการเลยทีเดียว