ฮิราอิซูมิเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีตเรียกได้ว่าไม่แพ้เกียวโตเลย สถานที่สำคัญอันเป็นหลักฐานแสดงถึงนั้นได้แก่ “วัดชูซอนจิ” วัดพุทธในนิกายเทนไดสร้างเมื่อปี 850 ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองฮิราอิซูมิที่แม้จะไม่ได้ใหญ่โตอลังการเหมือนเมื่อครั้งอดีตแต่ก็ยังคงสัมผัสได้ถึงความเก่าแก่และความยิ่งใหญ่


วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple)

            วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple) เดิมทีเป็นเพียงวัดธรรมดาสร้างโดยพระจิคาคุ ไดชิ (Jikaku Daishi) บ้างรู้จักกันในชื่อพระเอ็นนิน (Ennin) ชูซอนจิเข้าสู่ยุครุ่งเรืองเมื่อตระกูลฟูจิวาระย้ายฐานอำนาจมายังเมืองฮิราอิซูมิ “ฟูจิวาระ คิโยฮิระ” (Fujiwara Kiyohira) มีบัญชาให้ปรับปรุงวัดครั้งใหญ่จนทำให้วัดชูซอนจิมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ มีอาคารทั่วทั้งวัดกว่า 300 หลังเลยทีเดียว


วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple)

            นับเป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่งนักเพราะผลพวงจากสงครามทำให้อาคารต่างๆในวัดถูกเผาไหม้และถูกทำลายจนแทบหมดสิ้น แต่ก็ยังเหลือสถาปัตยกรรมอันงดงามให้ได้ชมกันนั่นคือ “คนจิกิโดะ” (Konjikido) หรือ “พลับพลาทอง” (Golden Pavilion) ที่มีความงดงามไม่แพ้พลับพลาทองวัดคินคาคุจิในเกียวโตเลย


พลับพลาทองวัดชูซอนจิ (Chusonji Temple)

            พลับพลาทองของวัดชูซอนจิไม่ได้ตั้งอยู่กลางแจ้งแต่จะอยู่ในห้องโถงที่มีหลังคาคลุมเอาไว้ชั้นหนึ่งโดยทางวัดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทั่วไปถ่ายภาพด้านใน ปัจจุบันวัดชูซอนจิได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานะส่วนหนึ่งของมรดกโลกแห่งฮิราอิซูมิในปี 2011 จากองค์การยูเนสโก