วัดต้าฉือเอิน (Da Ci'en Temple) วัดสำคัญในเมืองซีอานที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะที่นี่เป็นวัดที่มีประวัติอันน่าสนในโดยเฉพาะการที่พระภิกษุชื่อดังที่เราคุ้นหูกันดีคือ “พระถังซำจั๋ง” เคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแห่งนี้ ด้านในวิหารจึงมีรูปปั้นสัมฤทธิ์ของท่านประดิษฐานอยู่ ส่วนด้านนอกก็มีรูปปั้นพระถังซำจั๋งองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่เช่นกัน


วัดต้าฉือเอิน (Da Ci'en Temple)

            วัดต้าฉือเอินสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระเจ้าถังเกาจงเพื่อถวายและทดแทนมารดา โดยมีการนิมนต์พระถังซำจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาสหลังจากอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดีย ในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระศากยมุณีและสาวกที่งดงามมาก


เจดีย์ห่านป่าใหญ่วัดต้าฉือเอิน (Da Ci'en Temple)

            จุดเด่นสำคัญภายในวัดต้าฉือเอินที่เห็นมาแต่ไกลคือ “เจดีย์ห่านป่าใหญ่” (Big Wild Goose Pagoda) หรือ “ต้าเยี่ยนถ่า” (Dayan Ta) เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองซีอานซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีน


รูปปั้นพระถังซำจั๋งวัดต้าฉือเอิน (Da Ci'en Temple)

            มีตำนานกล่าวกันไว้ว่าในอดีตเคยมีฝูงห่านบินผ่านมาบริเวณนี้และมีห่านตัวหนึ่งตกลงมาตาย เข้าใจว่าห่านตัวนั้นคือโพธิสัตว์จำแลงมาจึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นบริเวณดังกล่าว โดยพระถังซำจั๋งเป็นผู้ออกแบบเองโดยมีต้นแบบมาเจดีย์ที่อินเดียซึ่งในตอนแรกเจดีย์มี 5 ชั้น แต่หลังจากได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิงโดยการเสริมส่วนที่เป็นอิฐเข้าไปและกลายเป็นเจดีย์ 7 ชั้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน