ศิลปะการแสดงขึ้นชื่อของเกาหลีที่สร้างเสียงหัวเราะเพลิดเพลินแก่ผู้ชมต้องยกให้กับการแสดงระบำหน้ากากเกาหลี (Korean Mask Dance) ที่เรียกว่า ‘ทัลชุม’ (Talchum: 탈춤) อันเป็นการแสดงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ปัจจุบันก็ยังหาชมกันได้ในงานเทศกาลหรือการแสดงในแต่ละท้องถิ่น


ทัลชุม (Talchum: 탈춤) / ระบำหน้ากากเกาหลี (Korean Mask Dance)

ระบำหน้ากากเกาหลีนั้นเดิมทีเป็นการแสดงของชนชั้นล่างเพื่อเป็นช่องทางระบายถึงความคับข้องหมองใจที่มีต่อชนชั้นเจ้าขุนมูลนายในอดีต เนื้อหาในการแสดงจึงเป็นไปในแนวทางเสียดสีสังคม เรื่องราวในรั้วในวัง ผู้ทำการแสดงจะสวมหน้ากากที่ทำจากไม้หรือกระดาษ อาจมีการลงสีเพื่อให้เห็นสีหน้าในอิริยาบถต่างๆได้ชัดเจนขึ้น


ทัลชุม (Talchum: 탈춤) / ระบำหน้ากากเกาหลี (Korean Mask Dance)

แม้จะหมดยุคที่ขุนนางกดขี่ประชาชนไปแล้วแต่การแสดงระบำหน้ากากเกาหลีในปัจจุบันยังคงเน้นไปในการเสียดสีสังคมเช่นเดิม แต่จะเน้นเนื้อหาเพื่อให้ความบันเทิง เช่น การกระทำผิดศีลของพระภิกษุ ตาเฒ่าตัณหากลับกับนางบำเรอ หมอผีกำมะลอ ขุนนางโง่เขลากับคนรับใช้หัวหมอ ไม่ค่อยมีการเสียดสีหรือล้อเลียนบุคคลในรั้วในวัง


ทัลชุม (Talchum: 탈춤) / ระบำหน้ากากเกาหลี (Korean Mask Dance)

เอกลักษณ์การแสดงระบำหน้ากากจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ เช่น การแสดงระบำหน้ากากของหมู่บ้านพงซันและยางจูจะใช้หน้ากากกระดาษทาสีสันน่ากลัว ส่วนการแสดงระบำหน้ากากของหมู่บ้านฮาฮเวในเมืองอันซึ่งถือเป็นระบำหน้ากากที่ว่ากันว่าดีที่สุดในเกาหลีจะใช้หน้ากากไม้ธรรมชาติไม่มีทาสีเป็นเอกลักษณ์