ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) ถือเป็นปราสาทสัญลักษณ์สำคัญของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติและเป็นสมบัติสำคัญของชาติในปี 1930 นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองมัตสึโมโตะแห่งนี้ต้องไม่พลาดที่จะมาชม


ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)

            ปราสาทมัตสึโมโตะเป็น 1 ใน 12 ปราสาทสมัยเอโดะที่ยังคงได้รับการดูแลอย่างดีมาจนถึงยุคปัจจุบัน สร้างขึ้นเพื่อเพื่อใช้เป็นสถานที่หลบภัยและวางแผนการสู้รบ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนพื้นที่ราบกลางเมือง มีกำแพงสูงใหญ่และคูน้ำล้อมรอบปราสาทเป็นป้อมปราการเอาไว้


ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)

            ปราสาทมัตสึโมโตะมีชื่อเรียกอย่างอื่นคือ “ปราสาทฟุกาชิ” (Fukashi Castle) หรือ “ปราสาทอีกา” (Crow Castle) ตามลักษณะอาคารที่มีสีดำ อาคารสร้างต่างๆด้วยไม้ทั้งหลังแสดงถึงความเก่าแก่ได้อย่างชัดเจน หอคอยและป้อมปืนขนาดเล็กสร้างขึ้นในช่วง 1592-1614


ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)

            อาคารปราสาทแบ่งออกเป็น 6 ชั้น ชั้นแรกเป็นที่อยู่ของซามูไรเพื่อปกป้องเจ้าเมือง ชั้นที่สองเป็นสถานที่เก็บปืนใหญ่ ชั้นที่สามเป็นห้องหลบภัยของเด็กและผู้หญิง ชั้นที่สี่เป็นห้องหลบภัยของเจ้าเมือง ชั้นที่ห้าเป็นห้องที่ใช้ในการวางแผนการรบ และชั้นที่หกเป็นหอสังเกตการณ์