หากจะมองหาสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่ทำให้นึกถึงมาเก๊าก็คงหนีไม่พ้น “ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล” (Ruins of St.Paul's) ซากอารยธรรมในอดีตที่ยังคงตั้งโดดเด่นท้าแดดลมฝนมาอย่างยาวนาน แม้จะเหลือเพียงส่วนของผนังที่ยังไม่ถูกทำลายลง


ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St.Paul's)

            ซากประตูโบสถ์เซนปอลตั้งอยู่บนเกาะมาเก๊า ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล (St.Paul's College) สถาบันสอนศาสนาแบบตะวันตกแห่งแรกในเอเชียตะวันออก ก่อตั้งขึ้นในปี 1582 และปิดตัวลงในปี 1762 ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์ประวัติศาสตร์มาเก๊าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี 2005


ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St.Paul's)

            โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน โบสถ์เซนต์ปอลเคยถูกทำลายจนเสียหายถึงสองครั้งแต่ก็ได้รับการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้อย่างรุนแรงในปี 1835 ตัวโบสถ์ถูกทำลายลงเหลือเพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าซึ่งได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1991


ด้านหลังซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St.Paul's)

            หลังจากเดินขึ้นบันไดด้านหน้าแล้วลอดผ่านประตูโบสถ์เข้าไปจะพบกับลานกว้างที่ถูกปรังแต่งอย่างดี ถัดไปอีกนิดก็จะพบกับซากโบสถ์บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในสภาพดีเหมือนประตู และปิดท้ายด้วยหลุมฝังศพของบาทหลวงผู้ก่อตั้งโบสถ์ซึ่งอยู่ด้านล่างฐาน