มาเที่ยวไกลถึงโตเกียวเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือทันสมัยทั้งทีก็ต้องไม่พลาดที่จะไปชม “โตเกียวสกายทรี” สถาปัตยกรรมที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2012 ที่ผ่านมาและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้ว


โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)

            โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) หรือ โตเกียวทาว์เวอร์แห่งใหม่ (New Tokyo Tower) ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่น ตัวหอคอยตั้งโดดเด่นเป็นสง่าไร้คู่แข่งอยู่ในเขตชุมิดะ กรุงโตเกียว แม้แต่อาคารข้างๆที่ว่าสูงแล้วก็ยังไม่อาจเทียบรัศมีความสูงของโตเกียวสกาทรีนี้ได้เลย


โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)

            ด้วยความสูงถึง 634 เมตรสถาปัตยกรรมแห่งนี้สร้างสถิติขึ้นมามากมายไล่มาตั้งแต่การเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น หอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก สิ่งก่อสร้างบนเกาะที่สูงที่สุดในโลกและเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากเบอร์จ คาลิฟา (Burj Khalifa) ในนครดูไบที่สูงถึง 828 เมตรซึ่งคงยากที่ใครจะไปลบสถิตินี้
            โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และวิทยุแทนโตเกียวทาวเวอร์ โดยต้องสร้างให้สูงแข่งกับอาคารและตึกสูงรอบๆที่บดบังสัญญาณคลื่นจนไม่สามารถส่งสัญญาณอย่างไหลลื่นได้ การก่อสร้างนั้นใช้เวลาไปทั้งสิ้น 4 ปี            ลักษณะโครงสร้างของโตเกียวสกายทรีเป็นการผสมผสานระหว่างความอนุรักษ์นิยมและความทันสมันเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ด้านบนของหอเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของเมืองซึ่งจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนด้านล่างได้แบบ 360 องศา มีลิฟท์ความเร็วสูงคอยให้บริการนักท่องเที่ยวและหลังจากเปิดตัวไปไม่นานหอคอยแห่งนี้ก็กลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของโตเกียว