ในอดีตนั้นแม่น้ำถือเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญของโลก การพัฒนาหลายอย่างเริ่มขึ้นได้โดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเป็นปัจจัยหลัก อารยธรรมจีนอันยาวนานหลายพันปีก็มีแหล่งที่มาจากแม่น้ำสายสำคัญนั่นคือ “แม่น้ำฮวงโห” สายธารที่เปรียบเสมือนชีวิตของชาวจีน


แม่น้ำฮวงโห (Huang He)

            แม่น้ำฮวงโห (Huang He) หรือ แม่น้ำหวงเหอในภาษาจีนกลางเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของจีนรองจากแม่น้ำแยงซีเกียง ความยาวของฮวงโหนั้นอยู่ที่ 5,464 กิโลเมตร มีทิศทางการไหลจากตะวันตกไปตะวันออกผ่านมณฑลชิงไห่ เสฉวน กานซูหนิงเซี่ย มองโกเลียใน ซานซี เหอหนานและซานตง ก่อนจะไหลสู่ทะเลโป๋ไห่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน


แม่น้ำฮวงโห (Huang He)

            ชื่อฮวงโหนั้นหมายถึง “แม่น้ำสีเหลือง” (Yellow River) หรือก็คือ “แม่น้ำเหลือง” ที่เราคุ้นกันตามลักษณะสีของน้ำที่เป็นสีเหลือง แต่เดิมทีนั้นแม่น้ำฮวงโหไม่ได้เป็นสีเหลือง ทว่าช่วงที่กระแสน้ำไหลผ่านบริเวณที่ราบสูงซึ่งเกิดจากดินเหลืองก็ได้พัดพาเอาตะกอนดินทรายสีเหลืองติดมาด้วยจนกลายเป็นสีเหลืองอย่างที่เห็นกัน
            ฮวงโหเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของจีนเพราะอารยธรรมจีนถือกำเนิดขึ้นบริเวณจุดที่แม่น้ำฮวงโหกับแม่น้ำเว่ยไหลมาบรรจบกัน แหล่งต้นน้ำของฮวงโหอยู่ในมณฑลชิงไห่ฝั่งตะวันตกจากการละลายของหิมะไหลรวมเป็นแม่น้ำสายเล็กๆและขยายใหญ่ขึ้นเป็นแม่น้ำที่มีกระแสน้ำที่รุนแรงผ่านเส้นทางคดเคี้ยวนับไม่ถ้วน


แม่น้ำฮวงโห (Huang He)

            แม้ว่ากระแสน้ำที่รุนแรงของแม่น้ำฮวงโหจะเคยสร้างความเสียหายให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบหลายต่อหลายครั้งจนได้ชื่อว่าเป็น “แม่น้ำวิปโยค” แต่อีกมุมหนึ่งฮวงโหก็นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์จนสามารถสร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก