เมืองฟุจิโนะมิยะ (Fujinomiya: 富士宮市) เมืองที่ราบสูงเชิงเขาในจังหวัดชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองฟุจิโนะมิยะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นจุดเริ่มต้นยอดนิยมสำหรับผู้ที่จะพิชิตภูเขาไฟฟูจิ


ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji)
ภาพ: Japan Cheapo

ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji)
• ภูเขาไฟรูปทรงกรวยคว่ำได้สัดส่วนอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิล้อมรอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมหลายแห่งโดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นศูนย์กลาง ภูเขาไฟฟูจิ


ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น (Fujisan Sengen Shrine)
ภาพ: Zekkei Japan

ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น (Fujisan Sengen Shrine)
• ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิด้านตะวันตกเฉียงใต้ ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็นสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการปะทุของภูเขาไฟตามความเชื่อ ในอดีตฟูจิเซ็นเก็นเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น


น้ำตกชิระอิโตะ (Shiraito Falls)
ภาพ: The Gate

น้ำตกชิระอิโตะ (Shiraito Falls)
• น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ในอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิ ปกคลุมไปด้วยพืชไม้เขียวชอุ่มร่มรื่น ติดอันดับ 1 ใน 100 น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น น้ำตกชิระอิโตะ


ทะเลสาบทานุกิ (Lake Tanuki)
ภาพ: The Gate

ทะเลสาบทานุกิ (Lake Tanuki)
• ทะเลสาบในอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะ โกะเนะ-อิซุ แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นเพียงแอ่งน้ำ กระทั่งปีมีการถ่ายโอนน้ำจากแม่น้ำชิบะเข้ามาเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำจนกลายเป็นทะเลสาบสวย