เมืองฟุจิโนะมิยะ (Fujinomiya) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดชิซุโอกะ (แต่อาจไม่โด่งดังมากสำหรับคนไทย) ฟุจิโนะมิยะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นจุดเริ่มต้นยอดนิยมสำหรับผู้ที่จะพิชิตภูเขาไฟฟูจิ


ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji)

ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji)
            ภูเขาไฟรูปทรงกรวยคว่ำได้สัดส่วนอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศล้อมรอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมหลายแห่งซึ่งสามารถมองเห็นความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นเองและชาวต่างชาติเดินทางไปเยือนอย่างไม่ขาดสาย ภูเขาไฟฟูจิ


ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น (Fujisan Sengen Shrine)

ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น (Fujisan Sengen Shrine)
            ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิด้านตะวันตกเฉียงใต้ ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็นสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 1,000 ปีที่แล้วเพื่อป้องกันการปะทุของภูเขาไฟตามความเชื่อ ในอดีตฟูจิเซ็นเก็นเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อาคารที่เห็นในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นมาใหม่ราวปี 1600 ตามบัญชาของโทกุงาวะ อิเอยาสุ ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น


น้ำตกชิระอิโตะ (Shiraito Falls)

น้ำตกชิระอิโตะ (Shiraito Falls)
            น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิ ชิราอิโตะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ ตัวน้ำตกมีความกว้าง 150 เมตร สูง 20 เมตร ปกคลุมไปด้วยพืชไม้เขียวขอุ่มร่มรื่นและติดอันดับ 1 ใน 100 น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น


ทะเลสาบทานุกิ (Lake Tanuki)

ทะเลสาบทานุกิ (Lake Tanuki)
            ทะเลสาบสวยตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบทานุกิเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะ โกะเนะ-อิซุ แต่เดิมนั้นพื้นที่บริเวณนี้เป็นเพียงแอ่งน้ำ กระทั่งปี 1935 มีการถ่ายโอนน้ำจากแม่น้ำชิบะ (Shiba River) เพื่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำ ปัจจุบันทะเลสาบทานุกิเป็นจุดชมพูเขาไฟฟูจิที่ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะบรรดานักท่องเที่ยวที่นิยมตกปลา ตั้งแคมป์และพายเรือ