ซูโจวได้ชื่อว่าเป็นเมืองสวนสวยที่มีเสน่ห์ของจีน ภายในเมืองจะมีสวนสวยตั้งอยู่หลายแห่งทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ่ วันนี้เราจะขอแนะนำให้รู้จักกับสวนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองได้แก่ สวนจัวเจิ้งหยวน (Zhuozheng Yuan) สวนที่ได้รับการยกให้เป็น 1 ใน 4 สวนที่สำคัญที่สุดของจีนและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี 1997 ร่วมกับสวนอื่นๆ


สวนจัวเจิ้งหยวนเมืองซูโจว (Zhuozheng Yuan)

            สวนจัวเจิ้งหยวนตั้งอยู่ทางตะวันออกของซูโจว สวนแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1513 โดยขุนนาง “หวางเซียนเถิง” (Wang Xiancheng) บนตำแหน่งที่เคยเป็นบ้านของกวีในยุคราชวงศ์ถังมาก่อน พื้นที่โดยรอบประมาณ 5.2 เฮกเตอร์วึ่งถือว่ากว้างขวางที่สุดในบรรดาสวนสวยทั้งหมดแห่งเมืองซูโจว


สวนจัวเจิ้งหยวนเมืองซูโจว (Zhuozheng Yuan)

            ชื่อของสวนคือคำว่า “จัวเจิ้งหยวน” มีความหมายว่า “สวนของขุนนางผู้ถ่อมตน” (Humble Administrator's Garden) สร้างขึ้นตามแบบสวนจีนทีมีทั้งสระบัวใสมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายไปมาอย่างอิสระ ต้นหลิวแผ่กิ่งก้านระย้าทั่วและต้นสนที่หมายถึงอายุยืนยาว


สวนจัวเจิ้งหยวนเมืองซูโจว (Zhuozheng Yuan)

            ความสำคัญของสวนแห่งนี้นอกจากในเรื่องความสวยแล้วต้องย้อนกลับไปในยุคกบฏไต้ผิงเพราะสวนจัวเจิ้งหยวนถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของเหล่ากบฏแต่หลังจากนั้นสวนก็ถูกปล่อยทิ้งเป็นสวนร้าง จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาปรับปรุงและเปิดเป็นสถานที่พักผ่อนในปี 1952