Haedong Yonggungsa Temple วัดแฮดองยงกุงซา วัดพุทธบนชายฝั่งเมืองปูซาน

            ปูซานได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชายหาดสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลี แต่นอกเหนือจากชายหาดที่โด่งดังหลายแห่งแล้วสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชายหาดก็นับว่ามีความสวยงามไม่แพ้กันโดยวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับวัดแฮดองยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) ศาสนสถานสำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง


วัดแฮดองยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple)

            วัดแฮดองยงกุงซานั้นแตกต่างจากวัดส่วนใหญ่ในเกาหลีที่จะตั้งอยู่ตามเนินเขาโดยเฉพาะวัดที่มีอายุยาวนานเป็นร้อยปีอันเนื่องมาจากผลกระทบของสงครามในอดีตที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทำให้พระสงฆ์ย้ายที่พำนักจากในตัวเมืองเพื่อไปหาสถานที่สงบห่างไกลจากความวุ่นวาย


วัดแฮดองยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple)

            วัดแฮดองยงกุงซาสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1376 ต่อมาในปี 1970 วัดแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่แต่ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมของวัดเอาไว้ หลังจากเดินลอดอุโมงค์ขนาดเล็กก็จะพบกับบันไดหิน 108 ขั้นอันเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ 108 ประการทางพุทธศาสนา
            ตลอดทางเดินสู่ด้านบนของวิหารจะมีสถาปัตยกรรมหินเรียงรายอยู่ทั้งตะเกียงหิน รูปปั้นสัตว์ 12 ราศีตามความเชื่อของจีน พระพุทธรูปขนาดเล็ก กลางและใหญ่จำนวนหลายสิบองค์ ส่วนภายในวัดก็จะมีวิหารตั้งอยู่หลายแห่ง เจดีย์ 3 ชั้นองค์ใหญ่และรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิม


วัดแฮดองยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple)

            การที่วัดแฮดองยงกุงซาตั้งอยู่ริมชายฝั่งทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าของวันขึ้นปีใหม่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์แรกของปี ส่วนในช่วงวันวิสาขบูชาที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยโคมไฟหลากสีสันที่ถูกนำมาประดับไว้ทั่วบริเวณวัด