เมืองไคเฟิง (Kaifeng) อดีตเมืองหลวงของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่ง เมืองไคเฟิงหรือที่คนไทยอาจจะคุ้นว่า “ไคฟง” เดิมทีนั้นมีหลายชื่อแต่เปลี่ยนมาเป็นไคเฟิงในสมัยราชวงศ์ฉิน ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการศึกษาที่สำคัญของมณฑลเหอหนาน


วัดเซียงกว๋อซื่อ (Xiangguo Temple)

วัดเซียงกว๋อซื่อ (Xiangguo Temple)
            วัดสำคัญที่สุดของเมืองไคเฟิงและเป็น 1 ใน 10 วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์จีน วัดเซียงกว๋อซื่อสร้างเมื่อปี 555 ในอดีตนั้นต้องถือว่าเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของจีนนานหลายร้อยปีและมีบทบาทสำคัญในความเจริญทางพุทธศาสนา ส่วนสิ่งก่อสร้างภายในวัดนั้นส่วนใหญ่ถูกบูรณะในสมัยราชวงศ์ราชวงศ์ถังหลังจากประสบกับภัยธรรมชาติ


เจดีย์เหล็ก (Iron Pagoda)

เจดีย์เหล็ก (Iron Pagoda)
            เจดีย์โบราณตั้งอยู่ในสวนสาธารณะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง เจดีย์เหล็กหรือ “เถียถ่า” (Tie Ta) สร้างเมื่อปี 1049 ในสมัยราชวงศ์ซ่ง องค์เจดีย์มีทั้งหมด 13 ชั้น รวมความสูง 56.88 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่ดีที่สุดของจีน แม้จะถูกเรียกว่าเจดีย์เหล็กแต่วัสดุที่นำมาสร้างนั้นกลับเป็นเจดีย์เคลือบซึ่งเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นคล้ายกับเป็นแผ่นเหล็ก


ศาลามังกร (Dragon Pavilion)

ศาลามังกร (Dragon Pavilion)
            ศาลาโบราณล้อมรอบไปด้วยน้ำทั้ง 3 ด้าน ศาลามังกรหรือที่ต้องเรียกว่าพระราชวังสร้างขึ้นเมื่อปี 1692 ในสมัยราชวงศ์ชิงแต่โครงสร้างบางส่วนของศาลาเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งที่องค์จักรพรรดิประทับโดยมีการปรับปรุงจนกลายมาเป็นสวนสาธารณะเมื่อปี 1925 และเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าสวนหลงถิง (Longting) เมื่อปี 1935


สวนชิงหมิงชานเหอ (Qingming Shanghe Garden) @ Best China Scenery

สวนชิงหมิงชานเหอ (Qingming Shanghe Garden)
            สวนวัฒนธรรมตั้งอยู่ทางตะวันตกของศาลาห้ามังกร สวนชิงหมิงชานเหอมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ราว 98 เอเคอร์ ภายในสวนมีสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่สร้างขึ้นตามแบบภาพวาดชื่อว่า Along the River During Qingming Festival ซึ่งเป็นผลงานของจาง เจ๋อตวน (Zhang Zeduan) จิตกรเอกในสมัยราชวงศ์ซ่ง