กรุงฮานอย (Hanoi: Hà Nội) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม แม้ฮานอยจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวง แต่ภายในเมืองยังมีการนำเสนอวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศเอาไว้อย่างดี


ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม (Hoan Kiem Lake)
ภาพ: AZ Local Trip

ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม (Hoan Kiem Lake)
• ทะเลสาบใจกลางเมือง มีอีกชื่อว่า "ทะเลสาบคืนดาบ" ภายในบริเวณอันกว้างขวางร่มรื่นไปด้วยสีเขียวของพืชไม้หลากหลายพันธุ์เปรียบเสมือนแหล่งออกซิเจนที่ผู้คนต้องมารับบรรยากาศเพื่อกลับไปผจญกับความหนาแน่นในเมือง ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม


วัดหง็อกเซิน (Ngoc Son Temple)
ภาพ: Wendy Wei Tours

วัดหง็อกเซิน (Ngoc Son Temple)
• วัดขงจื๊อบนเกาะทางเหนือของทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม วัดหง็อกเซินสร้างเพื่ออุทิศแด่ "ขงจื๊อ" และ "ตรันคว็อกตวน" วีรบุรุษของชาติผู้นำการขับไล่มองโกลได้สำเร็จ มีสะพานสีแดงเป็นทางเชื่อมจากชายฝั่งไปยังเกาะ วัดหง็อกเซิน


วัดวันเหมียว (Van Mieu)
ภาพ: Văn Miếu

วัดวันเหมียว (Van Mieu)
• สถาบันขงจื๊อที่มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม เรียกอีกชื่อว่า "วิหารวรรณกรรม" ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวทางการศึกษาที่นักศึกษานิยมเดินทางมาเยือนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ วัดวันเหมียว


ข้อความ
ภาพ: Arrival Guides

สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum)
• สถานที่เก็บร่างของท่านโฮจิมินห์ แม้ท่านจะต้องการให้เผาร่างของตนเอง แต่ทางการเวียดนามต้องการให้ผู้คนได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่จึงนำร่างของท่านอาบน้ำยาแล้วบรรจุไว้ในโลงแก้วซึ่งด้านในสุสานไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพ สุสานโฮจิมินห์