หากต้องการสัมผัสดินแดนที่มีอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติก็ต้องมุ่งหน้าไปยังเมืองซาปา (Sa Pa) ดินแดนทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาทีมีเขาสูงจำนวนมาก ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีทำให้ชาวฝรั่งเศสในอดีตใช้เมืองซาปาเป็นเมืองตากอากาศ ปัจจุบันก็มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาพักผ่อนอย่างไม่ขาดสาย


เขาฮามรอง (Ham Rong Mountain)

เขาฮามรอง (Ham Rong Mountain)
            ยอดเขาสูงอันเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สำคัญของเมืองซาปา ในยามฤดูหนาวมาเยือนยอดเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจึงดูไม่ต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในยุโรปเลย ตลอดเส้นทางเดินสู่ยอดเขาฮามรองเต็มไปด้วยสวนดอกไม้ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามกว่า 6,000 สายพันธุ์และป่าหินธรรมชาติ เรียกว่าดูกันไม่หวาดไม่ไหว เมื่อมาถึงยอดเขาก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองซาปาได้กว้างสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว


นาขั้นบันได (Sapa Rice Terraces)

นาขั้นบันได (Sapa Rice Terraces)
            นาขั้นบันไดที่มีความสวยงามไม่แพ้นาขั้นบันไดอื่นๆในโลก นาขั้นบันไดเมืองซาปาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซาปาซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่สำคัญของเวียดนาม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเขาหินแกรนิตและหน้าผาที่ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทั้งดินและน้ำทำให้พื้นที่บริเวณนี้ถูกใช้เป็นแปลงสำหรับทำนามาหลายชั่วอายุคนแล้วและเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของเวียดนาม นาขั้นบันไดซาปา


น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall)

น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall)
            นั่งรถมอเตอร์ไซด์หรือรถประจำทางราว 1 ชั่วโมง ออกจากตัวเมืองก็จะถึงน้ำตกที่อยู่ไม่ไกลจากเส้นทางรถผ่านนั่นคือน้ำตกซิลเวอร์หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า Thac Bac (ไม่แน่ใจเรื่องการออกเสียง) น้ำตกขนาดย่อมๆอยู่ห่างจากตัวเมืองซาปาราว 12 กิโลเมตร บนระดับความสูง 1,800 เหนือระดับน้ำทะเล ตัวน้ำตกนั้นมีความสูงประมาณ 100 เมตร กระแสน้ำที่ไหลลงสู่เบื้องล่างเขาจินตนาการกันว่าเหมือนกับมังกรสีขาวกำลังมองลงมาจากท้องฟ้า


ตรามตอนพาส (Tram Ton Pass)

ตรามตอนพาส (Tram Ton Pass)
            เดินทางกันต่อหลังจากการชมความงามของน้ำตกซิลเวอร์ไปก็จะมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองซาปาคือตรามตอนพาสซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองซาปาราว 15 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สูงที่สุดของเมืองซาปาและยังเป็นเส้นทางผ่านภูเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามด้วยระดับความสูง 1,900 เมตร เรียกได้ว่าสูงสมกับเป็นดินแดนแห่งภูเขาจริงๆ

            นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวบางส่วนที่เราได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้ว ในเมืองซาปานั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมของหลายชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเช่น หมู่บ้านกัตกัต หมู่บ้านต่าฟาน ฯลฯ ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการมาเยือนเมืองซาปาจึงอยู่ที่การสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายเหล่านี้