เดินทางมาถึงเมืองเว้ (Hue: Huế) เมืองโบราณที่ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม ด้วยความที่เป็นเมืองเล็กๆและเต็มไปด้วยความเก่าแก่สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองส่วนใหญ่จึงหนีไม่พ้นโบราณสถานทั้งพระราชวังและสุสานที่มีอยู่หลายแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก


นครจักรพรรดิ (Imperial Enclosure)

นครจักรพรรดิ (Imperial Enclosure)
            ป้อมปราการและพระราชวังหลวงตั้งอยู่ในวงล้อมกำแพงสูง 6 เมตร ยาว 2.5 กิโลเมตร นครจักรพรรดิหรือนครต้องห้าม (Forbidden Purple City) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยใช้โครงสร้างอาคารตรงตามแบบแผนหลักฮวงจุ้ยของจีน ภายในนครต้องห้ามแบ่งเป็นชั้นๆโดยมีกำแพงกั้นเอาไว้ ชั้นในสุดจะเป็นที่สำหรับจักรพรรดิและราชวงศ์เท่านั้นจึงได้ชื่อว่านครต้องห้าม


สุสานจักรพรรดิมินห์มาง (Tomb of Minh Mang)

สุสานจักรพรรดิมินห์มาง (Tomb of Minh Mang)
            สุสานที่น่าจะเรียกว่าอุทยานมากกว่าเพราะบรรยากาศในบริเวณนี้เหมาะสำหรับการมานั่งพักผ่อนหย่อนใจยิ่งนัก แม้ตำแหน่งที่เป็นจุดฝังร่างของจักรพรรดิมินห์มางจะถูกปิดเป็นความลับแต่นั่นไม่สำคัญนักเพราะจุดสนใจของสุสานแห่งนี้คือพระตำหนัก สวน บึงน้ำและรูปปั้นที่ตั้งเรียงรายอยู่ตลอดทางคล้ายกับสุสานจักรพรรดิจีนนั่นเอง


สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก (Tomb of Tu Duc)

สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก (Tomb of Tu Duc)
            สุสานของจักรพรรดิที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในราชวงศ์เหงียน จักรพรรดิตือดึ๊กทรงออกแบบสุสานแห่งนี้ขึ้นเองโดยใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ภายในบริเวณกว้างขวางเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความเป็นธรรมชาติทั้งบึงน้ำและพันธุ์ไม้ จักรพรรดิตือดึ๊กโปรดปราณที่นี่จึงมักใช้เวลาว่างมาพักผ่อนและเขียนกวีเรียกว่าเป็นพระราชวังแห่งที่สองก็ไม่ผิดนัก สำหรับส่วนที่เป็นสุสานนั้นจะอยู่ด้านในสุดซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพง 2 ชั้น


สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ (Tomb of Khai Dinh)

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ (Tomb of Khai Dinh)
            ในบรรดาสุสานจักรพรรดิในเมืองเว้เห็นจะมีที่นี่ที่เดียวที่มีความแตกต่างออกไป สุสานจักรพรรดิไคดิงห์สร้างขึ้นโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างจีนกับตะวันตกเข้าด้วยกัน อาณาบริเวณสุสานแม้ไม่กว้างขวางแต่สูง 3 ชั้น ด้านบนสุดของสุสานเป็นพระราชวังซึ่งภายในถูกตกแต่งอย่างหรูหราเท่าที่จะทำได้ในสมัยนั้น มีรูปปั้นสำริดพระเจ้าไคดิงห์ขนาดเท่าองค์จริงตั้งอยู่