ใน 13 จักรพรรดิสมัยราชวงศ์ชิงเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงจักรพรรดิคังซีมาเป็นอันดับแรกๆ แต่หลังจากที่มีการฉายซีรีย์ดังอย่าง Palace และ Scarlet Heart ก็ทำให้หลายคนเริ่มให้ความสนใจจักรพรรดิหย่งเจิ้ง (Yongzheng Emperor) หรือที่ตอนนี้ในบ้านเราคุ้นเคยกันในคำเรียก “องค์ชายสี่” กันมากขึ้นซึ่งขอเป็นแบบสรุปรายละเอียดสั้นๆไม่ยืดยาว


จักรพรรดิหย่งเจิ้ง (Yongzheng Emperor)

            สมเด็จพระจักพรรดิหย่งเจิ้ง (ภาษาจีนอ่าน “ยงเจิ้ง” 雍正: Yōngzhèng แต่เพื่อความคุ้นหูจึงขอใช้หย่งเจิ้ง) พระนางเดิมคือ อิ้นเจิน (Yinzhen) พระราชสมภพเมื่อ 13 ธันวาคม 1678 (สวรรคต 8 ตุลาคม ปี 1735) ในรัชสมัยคังซีที่ 17 โดยเป็นพระโอรสลำดับที่ 4 ขององค์จักรพรรดิคังซีและสมเด็จพระพันปีหลวงกงเหริน (จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน)

เส้นทางสู่บัลลังก์
            ในบรรดาโอรสทั้งหมดของจักรพรรดิคังซีผู้ยิ่งใหญ่นั้นหย่งเจิ้งถือได้ว่ามีความโดดเด่นมากกว่าใครๆโดยเฉพาะในเรื่องความสามารถและการวางแผนอันแยบยลที่เหนือกว่าโอรสคนอื่น ยิ่งเทียบกับองค์รัชทายาทที่คังซีแต่งตั้ง (และถูกปลดแล้ว) ยิ่งเหมือนฟ้ากับดินเลยทีเดียว
            ช่วงเวลาหลายปีที่คังซีครองราชย์จนประชาราษฎร์เกิดความผาสุก ทว่าภายในรั้วบ้านของพระองค์กลับเต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นของเหล่าโอรสกันตลอดซึ่งเป้าหมายนั้นมิใช่อื่นไกลแต่เป็นราชบัลลังก์นั่นเอง แม้ในการชิงไหวชิงพริบกับพี่น้องจะแพ้บ้างชนะบ้างแต่สุดท้ายแล้วหย่งเจิ้งก็ได้เป็นจักรพรรดิองค์ต่อมาตามราชโองการโดยชอบธรรม


จักรพรรดิหย่งเจิ้ง (Yongzheng Emperor)

ทรราชหรือมหาราช
            มีการถกเถียงถึงหย่งเจิ้งสรุปแล้วพระองค์ควรจะเป็น “ทรราช” หรือ “มหาราช” กันแน่ซึ่งเราก็ไม่สามารถสรุปออกมาได้ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือพระองค์เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด เมื่อได้ขึ้นครองราชย์แล้วพระองค์ก็ทำการปฏิรูปครั้งใหญ่ภายราชสำนักโดยไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมทำให้เหล่าเชื้อพระวงศ์และขุนนางที่โดนหางเลขเกิดความไม่พอใจ
            สำหรับเรื่องที่ทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความไม่พอใจพระองค์อย่างเห็นได้ชัดคือการเรียกเก็บภาษีที่เข้มงวดมากๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่านั่นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปกครองของจักรพรรดิองค์คังซีที่ทุ่มงบประมาณเพื่อซื้อใจประชาชนมากเกินไปจนทำให้ท้องพระคลังร่อยหรอ จักรพรรดิหย่งเจิ้งที่มารับช่วงต่อจึงต้องเข้มงวดเรื่องภาษีอย่างไม่มีทางเลือก


จักรพรรดิหย่งเจิ้ง (Yongzheng Emperor) จากเรื่อง Scarlet Heart

ปริศนาการปลอมแปลงราชโองการ
            ประเด็นการขึ้นครองราชย์ของหย่งเจิ้งนั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวการปลอมแปลงราชโองการที่ซ่อนเอาไว้หลังแผ่นป้ายหน้าตำหนักโดยกล่าวว่าจักรพรรดิคังซีได้เขียนราชโองการแต่งตั้งให้องค์ชาย 14 ได้เป็นผู้สืบทอดแต่หย่งเจิ้งและพวกพ้องได้ทำการปลอมแปลงแก้ไขจากตัวอักษร 14 (十四) ให้เป็นองค์ชาย 4 (于四) แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีหลักฐานยืนยัน
            กระนั้นก็มีนักวิชาการที่เห็นแย้งกันเรื่องราวนี้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ อนึ่งคือแม้คังซีจะย่างเข้าช่วงปลายแล้วแต่ก็ยังเป็นคนฉลาดจึงไม่น่าแพ้ภัยให้กับกลอุบายตัวเอง อีกทั้งคังซีก็ยอมรับความสามารถของหย่งเจิ้งมาก บวกกับการที่ชาวแมนจูเป็นชนเผ่าต่างชาติที่เข้ามาปกครองจีนย่อมทำให้ชาวจีนแท้ๆเกิดความไม่พอใจจึงได้สร้างเรื่องราวใส่ร้ายให้เกิดความเสื่อมเสีย