หากมีโอกาสมาเยือนแอ่งน้ำพุร้อนปามุกกาเลก็ต้องไม่พลาดที่จะเดินทางขึ้นไปยลโฉมเฮียราโปลิส (Hierapolis) นครโบราณที่ตั้งอยู่ด้านบนซึ่งไม่ไกลกันนักจนเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มาแบบแพ็คคู่ (แม้ว่าผู้คนจะให้ความสนใจน้ำพุปามุกกาเลมากกว่า) โดยสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแบบผสมร่วมกันในปี 1988 จากองค์การยูเนสโก


เฮียราโปลิส (Hierapolis) @ www.travelphotogallery.net

            นครโบราณเฮียราโปลิสตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในเมืองปามุกกาเลประเทศตุรกี เฮียราโปลิสถูกสร้างขึ้นเหนือปามุกกาเลเพื่อใช้เป็นแหล่งสปาบำบัดโรค ตามข้อมูลที่ค้นพบทำให้เชื่อว่านครโบราณแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 190 ปีก่อนคริสตกาลโดยกษัติรย์ยูเมเนสที่ 2 (Eumenes II) แห่งอาณาจักรเพอร์กามอนของกรีก ก่อนที่ในเวลาต่อมานครแห่งนี้จะเปลี่ยนมือมาเป็นของอาณาจักรโรมัน


เฮียราโปลิส (Hierapolis) @ www.denizlihotel.com

            เฮียราโปลิสได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ตามแหล่งน้ำที่ตั้งอยู่เบื้องล่าง สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเป็นแบบโรมันซึ่งถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากนครได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว โดยเมื่อขึ้นไปด้านบนเฮียราโปลิสจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ความเป็นเมืองสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่เบื้องล่างได้ นครโบราณจึงถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องขึ้นไปเก็บภาพความประทับใจเอาไว้


เฮียราโปลิส (Hierapolis) @ www.kusadasi.biz

            แม้จะผ่านเวลามายาวนานและยังได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวหลายต่อหลายครั้งจนปัจจุบันเฮียราโปลิสส่วนใหญ่จะเหลือเพียงซากปรักหักพังให้ได้ชมแต่ก็ยังมีจุดที่น่าสนใจหลายแห่งอาทิ โรงอาบน้ำซึ่งถือเป็นจุดขาย วิหารเทพอพอลโล (เทพประจำนคร) โรงละครที่จุผู้คนได้ราว 2 หมื่นคนซึ่งเป็นต้นแบบของโรงละครในยุคต่อๆมา ป้อมปราการโบราณ สุสานหินนับพันตั้งอยู่ตามไหล่เขาและแหล่งชุมชนที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตของนครเฮียราโปลิส