ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake: 日月潭) ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับผลงานศิลปะ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาล่องเรือชมความงามทางธรรมชาติสมกับที่ได้สมญา ‘สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน’


ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake: 日月潭)
ภาพประกอบ : Pinterest

ทะเลสาบสุริยันจันทราตั้งอยู่ราว 760 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในเขตหนานโถว (Nantou) ทางตอนกลางของไต้หวัน พื้นที่โดยรอบทะเลสาบมีภูเขาเรียงสลับทับซ้อนกันล้อมเอาไว้เหมือนป้อมปราการธรรมชาติ ส่วนตัวทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ราว 900 เอเคอร์ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน


เกาะลาลู (Lalu) @ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake: 日月潭)
ภาพประกอบ : Jetset Times

น้ำในทะเลสาบนั้นหากลองมองดูใกล้ๆแล้วจะเห็นว่ามีความใสเป็นสีเขียวมรกต ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆตั้งอยู่ชื่อว่าเกาะลาลู (Lalu) ในสมัยก่อนเกาะนี้มีขนาดใหญ่และมีผู้คนอาศัยอยู่มาก แต่เมื่อระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างเขื่อนบวกกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้พื้นที่บนเกาะน้อยลง

สำหรับที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานี้มาจากลักษณะทางกายภาพโดยทางด้านตะวันออกของทะเลสาบจะมีรูปร่างคล้ายกับพระอาทิตย์ ส่วนด้านตะวันตกมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว เมื่อมองรวมกันแล้วจึงเหมือนกับว่าทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์มาอยู่ด้วยกันจนกลายเป็นชื่อทะเลสาบแห่งนี้

ตำนานเกี่ยวกับการค้นพบเกาะสุริยันจันทราเล่าว่านักล่าสัตว์ได้ไล่ตามสัตว์สีขาวเป็นอยู่หลายวันจนมาถึงทะเลสาบแห่งนี้แต่ก็ยังจับไม่ได้ ทว่าสิ่งที่พบก็คือแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ พวกเขาจึงตั้งรกรากขึ้นบริเวณนี้และเชื่อว่าสัตว์สีขาวตัวนั้นก็คือเทพเจ้าที่ชี้นำทางมา


ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake: 日月潭)
ภาพประกอบ : Jetset Times

แม้จะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่ยังคงบรรยากาศสงบเอาไว้ได้ พื้นที่โดยรอบของทะเลสาบเต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยของชาวเซา (ชนเผ่าพื้นเมือง) โบราณสถานและที่พักซึ่งมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว เรียกว่าแค่มาล่องเรือชมทิวทัศน์ของทะเลสาบสุริยันจันทราเพียงอย่างเดียวก็คุ้มสุดคุ้มแล้ว