"ประเทศไต้หวัน" (Taiwan: 台湾) ชื่ออย่างเป็นทางการว่า "สาธารณรัฐจีน" (Republic of China: ROC: 中華民國) ดินแดนที่ไม่ใหญ่โตมากนักแต่กลับมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มุ่งหน้าไปเยือนสรวงสวรรค์แห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสาย


แผนที่เกาะไต้หวัน

ไต้หวันประกอบไปด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่และอูชิว รวมทั้งเกาะเล็กๆ เมืองหลวงคือ "กรุงไทเป" (Taipei) ไต้หวันนั้นได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในอันดับต้นๆของโลก มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงามทางธรรมชาติทั้งภูเขา ทะเลสาบและทะเลชายฝั่ง


ไทเป 101 (Taipei 101)
ภาพ: Mapio

ไทเป 101: ตึกสูงระฟ้าโดดเด่นในย่านเศรษฐกิจที่เคยถูกบันทึกให้เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก ไทเป 101 ถือเป็นสัญลักษณ์อันดับหนึ่งที่ทำให้ผู้คนนึกถึงไต้หวัน อาคารมีความสูงเหนือพื้นดิน 101 ชั้น ด้านล่างมีชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ออกแบบโดยการผสมผสานนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณ

วัดจื่อหนาน: อารามลัทธิเต๋าตั้งอยู่บนภูเขาโฮ่วซาน ภายในวิหารหลักประดิษฐานหลี่ว์ต้งปิน ทางขึ้นวัดจื่อหนานมีบันไดตกแต่งด้วยเสาหินและโคมไฟจำนวน 1,300 ขั้น จึงเรียกว่า "วิหารพันก้าว" กล่าวกันว่าทุกก้าวที่เดินจะต่ออายุให้ยืนยาวขึ้น 20 วินาที วัดจื่อหนาน

วัดหลงซาน: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนาและลัทธิบูชาเทพเจ้าเข้าด้วยกันที่ทำให้ชาวเจ้าไต้หวันเดินทางมาสักการะกันอย่างไม่ขาดสาย ภายในวัดหลงซานเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่ตกแต่งอย่างงดงาม วัดหลงซาน


วัดเสียไห่เฉิงหวง (Taipei Xia Hai City God Temple)
ภาพ: PBase

วัดเสียไห่เฉิงหวง: วัดที่มีพระพุทธรูปและเทพเจ้ามากที่สุดในไต้หวันจึงเป็นเสมือนศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันโดยเฉพาะสาวโสดที่นิยมมาขอพรจากผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ให้ประสบความสำเร็จในด้านความรัก วัดเสียไห่เฉิงหวง

น้ำตกสือเฟิน: น้ำตกที่มีความกว้างที่สุดในไต้หวัน แม้ว่าขนาดจะไม่ใหญ่มากแต่น้ำตกฉือเฟินและบริเวณโดยรอบกลับมีทัศนียภาพที่งดงาม เคยถูกยกให้เป็น 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโลกประจำปี 2015 น้ำตกสือเฟิน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา: ทะเลสาบขนาดใหญ่และสวยที่สุดของไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราตั้งอยู่ในเขตธรรมชาติที่มีภูเขาเรียงสลับทับซ้อนล้อมรอบเอาไว้ น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวเหมือนมรกต บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา


วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)
ภาพ: d7031

วัดเหวินหวู่: วัดขงจื๊อแห่งเดียวในไต้หวันตั้งอยู่บนเนินเล็กๆทางตอนเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่สร้างโดยใช้เงินชดเชยที่บริษัทญี่ปุ่นจ่ายหลังจากสร้างโรงไฟฟ้าจนระดับน้ำสูงขึ้น ภายในวัดมีวิหารกวนอูและวิหารขงจื๊อให้ได้กราบไหว้ วัดเหวินหวู่


วัดจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery)
ภาพ: Middle Land

วัดจงไถฉาน: วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันและเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่สำคัญตั้งอยู่ในเขตหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2011 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่อลังการผสมกับความทันสมัยของเทคโนโลยีซึ่งดูแล้วเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์มากกว่าที่จะเรียกว่าวัดเสียอีก

อุทยานธรณีเย่หลิว: อุทยานแหลมธรรมชาติตั้งอยู่ทางเหนือสุดของเมืองนิวไทเป โดดเด่นด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของแนวหินปูนรูปร่างแปลกตาจากการรังสรรค์ทางธรรมชาติมาเป็นเวลานับล้านปี อุทยานธรณีเย่หลิว


ทะเลสาบเหมยฮวา (Meihua Lake)
ภาพ: Yilan Tourism

ทะเลสาบเหมยฮวา: อ่างเก็บน้ำธรรมชาติล้อมด้วยภูเขาสามด้าน มีระบบนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์ รูปร่างของทะเลสาบดูคล้ายดอกพลัมจึงเรียกว่า "ทะเลสาบพลัม" (Plum Blossom Lake) มีทางสำหรับจักรยานล้อมรอบยาวประมาณ 4 กิโลเมตร และเรือสำหรับล่องทะเลสาบโดยมีเกาะขนาดเล็กซึ่งมีสะพานแขวนเป็นทางเชื่อมข้ามไป