แม้ว่าจะเป็นเพียงเกาะเล็กๆเมื่อเทียบกับจีนแผ่นดินใหญ่ แต่เกาะไต้หวัน (Taiwan) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐจีน (Republic of China) ดินแดนซึ่งตั้งอยู่อย่างอิสระไม่ติดกับใครกลับเป็นมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มุ่งหน้าไปเยือนสรวงสวรรค์แห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสาย


แผนที่เกาะไต้หวัน

            ไต้หวันประกอบไปด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่และอูชิว รวมทั้งเกาะเล็กๆ เมืองหลวงคือกรุงไทเป (Taipei) ไต้หวันนั้นได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในอันดับต้นๆของโลก มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงามทางธรรมชาติทั้งภูเขา ทะเลสาบและทะเลชายฝั่ง


ไทเป 101 (Taipei 101) @ www.mapio.net

ไทเป 101 (Taipei 101)
            ตึกสูงระฟ้าโดดเด่นในย่านเศรษฐกิจที่เคยถูกบันทึกให้เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก ไทเป 101 ถือเป็นสัญลักษณ์อันดับหนึ่งที่ทำให้ผู้คนนึกถึงไต้หวัน อาคารมีความสูงเหนือพื้นดิน 101 ชั้น ด้านล่างมีชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ออกแบบโดยการผสมผสานนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณ


วัดหลงซาน (Longshan Temple) @ alido.com.tw

วัดหลงซาน (Longshan Temple)
            สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนาและลัทธิบูชาเทพเจ้าเข้าด้วยกันที่ทำให้ชาวเจ้าไต้หวันเดินทางมาสักการะกันอย่างไม่ขาดสาย ภายในวัดหลงซานเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบราณโดยมีไฮไลท์คือวิหารเจ้าแม่กวนอิมที่ตกแต่งอย่างงดงาม วัดหลงซาน


น้ำตกฉือเฟิน (Shifen Waterfall) @ www.wellwornroad.com

น้ำตกฉือเฟิน (Shifen Waterfall)
            น้ำตกขนาดย่อมเยาตั้งอยู่บนลำธารด้วยความสูง 20 เมตร กว้าง 40 เมตร น้ำตกฉือเฟินมีขนาดกว้างที่สุดในไต้หวัน แม้ว่าขนาดจะไม่ใหญ่มากแต่น้ำตกฉือเฟินและบริเวณโดยรอบกลับมีทัศนียภาพที่งดงามยิ่งนักจนถูกยกให้เป็น 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโลกประจำปี 2015 น้ำตกฉือเฟิน


ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) @ www.jetsettimes.com

ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)
            ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและได้ชื่อว่าสวยที่สุดของไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราตั้งอยู่ในเขตธรรมชาติที่มีภูเขาเรียงสลับทับซ้อนล้อมรอบเอาไว้ น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวเหมือนมรกตเหมาะแก่การล่องเรือชมความงาม ส่วนบริเวณโดยรอบยังเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา


วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple) @ www.d7031.de

วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple)
            วัดขงจื๊อแห่งเดียวในไต้หวันตั้งอยู่บนเนินเล็กๆทางตอนเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่สร้างขึ้นโดยใช้เงินชดเชยที่บริษัทญี่ปุ่นจ่ายหลังจากสร้างโรงไฟฟ้าจนระดับน้ำสูงขึ้นทำให้วัดสำคัญ 2 แห่งในบริเวณนั้นต้องหายไป ภายในวัดมีวิหารกวนอูและวิหารขงจื๊อให้ได้กราบไหว้


วัดจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery) @ www.middleland.org

วัดจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery)
            วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันและเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่สำคัญตั้งอยู่ในเขตหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2011 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่อลังการผสมกับความทันสมัยของเทคโนโลยีซึ่งดูแล้วเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์มากกว่าที่จะเรียกว่าวัดเสียอีก