ผ่านช่วงเวลาการก่อสร้างอันยาวนานกว่า 5 ปี ด้วยการทุ่มงบประมาณมหาศาล 1.96 พันล้านหยวน ก็ได้ฤกษ์เบิกร่องใช้สะพานหลงเจียง (Longjiang Grand Bridge) สะพานแขวนข้ามแม่น้ำสุดอลังการที่ครอบครองสถิติความยาวมากที่สุดและสูงที่สุดในทวีปเอเชียยุคปัจจุบัน


สะพานหลงเจียง (Longjiang Grand Bridge) @ www.chinadaily.com.cn

            สะพานหลงเจียงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมจากเถิงชงในเมืองเป่าซาน (Baoshan) ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนานเพื่อใช้เป็นเส้นทางข้ามตรงไปยังประเทศเมียนมา คาดว่าสะพานนี้จะกลายเป็นหัวใจการคมนาคมแห่งใหม่ของจีนและเชื่อมจีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเข้าด้วยกัน            สะพานหลงเจียงสร้างขึ้นเหนือแม่น้ำหลงเจียง (Longjiang River) อันเป็นแม่น้ำสายหลักในมณฑลยูนนาน ตัวสะพานมีความยาว 8,100 ฟุต และสูงเหนือหุบเขาเบื้องล่าง 920 ฟุต โดยสะพานแห่งนี้กำหนดเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2016