The Journal of Female Health Sciences วารสารเกี่ยวกับผู้หญิงเผยผลการศึกษาขนาดหน้าอกของผู้หญิงทั่วโลกโดยใช้มาตรฐานขนาดยกทรงของสหภาพยุโรปอ้างอิงซึ่งมีขนาดตั้งแต่คัพ เอ-เอฟ การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจขนาดหน้าอกตามธรรมชาติของผู้หญิงที่ไม่ผ่านการศัลยกรรมเสริมขนาดและสตรีตั้งครรภ์


ขนาดหน้าอกของผู้หญิงทั่วโลก

ผู้หญิงชาติที่มีขนาดหน้าอกใหญ่ที่สุด
            1. อเมริกา (ผิวขาว) 2. แคนาดา 3. อเมริกา (ผิวสี) 4. ไอร์แลนด์ 5. โปแลนด์ 6. สหราชอาณาจักร 7. เนเธอร์แลนด์ 8. โคลัมเบีย 9. ไอซ์แลนด์ 10. เวเนซุเอลา 11. ตุรกี 12. ออสเตรเลีย 13. นิวซีแลนด์ 14. นอร์เวย์ 15. เยอรมนี


ขนาดหน้าอกของผู้หญิงทั่วโลก

ผู้หญิงชาติที่มีขนาดหน้าอกใหญ่ที่สุด
            1. ฟิลิปปินส์ 2. มาเลเซีย 3. บังคลาเทศ 4. ซามัว 5. หมู่เกาะโซโลมอน 6. ไต้หวัน 7. เวียดนาม 8. ไทย 9. ลาว 10. โมซัมบิก 11. สิงคโปร์ 12. ศรีลังกา 13. อินโดนีเซีย 14. ปากัวนิวกินี 15. ซิมบับเว

            การวิจัยขนาดหน้าอกนี้ใช้การวัดจากผู้หญิง 340,000 คน อายุ 28-30 ปี พบว่าผู้หญิงอเมริกามีขนาดปริมาณหน้าอกเฉลี่ย 1,668 มิลลิลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใหญ่มาก ขณะที่สาวเอเชียส่วนใหญ่มีปริมาณหน้าอกต่ำกว่า 200 มิลลิลิตร โดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่ส่วนใหญ่มีขนาดหน้าอกตามธรรมชาติเล็กกว่าคัพเอเสียอีก