นึกถึงจางเจียเจี้ยก็ต้องนึกถึงอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie National Forest Park) อุทยานแห่งชาติลำดับแรกของจีนในปีขึ้นทะเบียนเมื่อปี 1989 และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1992 จากองค์การยูเนสโก โดยอุทยานเป็นส่วนหนึ่งของอู่หลิงหยวน (Wulingyuan) หรือเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในจางเจียเจี้ย


ลำธารแส้ทอง (Golden Whip Stream) @ www.bestzhangjiajie.com

ลำธารแส้ทอง (Golden Whip Stream)
            ลำธารน้ำใสไหลวนผ่านช่องเขาและชะง่อนผารูปลักษณ์ตระการตาที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดคอยหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ให้คงความสมบูรณ์ไว้ จุดสำคัญของลำธารแส้ทองอยู่ที่ภูผาหินสูง 350 เมตรที่มีรูปลักษณ์เหมือนกับแส้ เวลาแดดส่องจะมีแสงสะท้อนเป็นสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อลำธารแห่งนี้ ลำธารแส้ทอง


เขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Mountain) @ www.meros.org

เขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Mountain)
            หมู่ยอดเขาสูงที่มีความหมายว่า “บุตรแห่งสวรรค์” (Son of Heaven) หรือเรียกว่า “ขุนเขาจักรพรรดิ” (Emperor Mountain) เขาเทียนจื่อซานตั้งอยู่ที่ความสูง 1,182 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชันและป่าหินยักษ์รูปร่างแปลกตา เหมาะสำหรับเก็บภาพทะเลหมวกในยามเช้า


สะพานกระจกจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie Glass Bridge) @ www.inhabitat.com

สะพานกระจกจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie Glass Bridge)
            จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับผู้ที่ชอบความหวาดเสียว สะพานกระจกที่นี่มีความยาวและสูงที่สุดในโลกโดยเป็นสะพานแขวนพาดเชื่อมเป็นทางเดินระหว่างเขาสูงสองลูก พื้นสะพานสร้างด้วยกระจกที่มีความหนากว่ากระจกธรรมดา 25 เท่า สามารถรองรับน้ำหนักนักท่องเที่ยวได้มาก 100 คนในคราวเดียว สะพานกระจกจางเจียเจี้ย