เมืองซูโจวได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งสวนสวยอันดับต้นๆของจีน แต่ในเมืองซูโจวก็ไม่ได้มีแค่สวนเท่านั้น เหนือใจกลางทะเลสาบหยางเฉิงในสวนอุตสาหกรรมยังมีวัดฉงหยวน (Chongyuan Temple) ศาสนสถานโบราณอายุกว่า 1,500 ปี ที่ถือเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม


วัดฉงหยวน (Chongyuan Temple) @ China.org.cn

            วัดฉงหยวนเป็นวัดในพุทธศาสนาตั้งอยู่บนอาณาเขตกว้างขวาง เดิมวัดฉงหยวนสร้างเมื่อปี 503 ในสมัยจักรพรรดิเหลียงอู่ (เซียวเหยียน) แห่งราชวงศ์เหลียง ภายในวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ วิหารชั้นนอกที่เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมอาคารและวิหารเหนือน้ำที่ถือเป็นไฮไลท์ของวัดฉงหยวน


วัดฉงหยวน (Chongyuan Temple) @ China.org.cn

            วิหารกลางน้ำเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสำริดปิดทองสูง 33 เมตร หนัก 88 ตัน วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่เห็นทั่วไปนั้นจะมีแท่นบูชาให้สักการะในมุมใดมุมหนึ่ง แต่วิหารหลังนี้จะต่างออกไปคือองค์เจ้าแม่กวนอิมจะอยู่ตรงกลางโดยมีระเบียง 5 ชั้นล้อมรอบให้เดินวนชมกัน 360 องศา


วัดฉงหยวน (Chongyuan Temple) @ China.org.cn

            จากด้านบนของวิหารกลางน้ำยังเป็นจุดชมวิวรอบทะเลสาบหยางเฉิงที่งดงามไม่น้อย ดังนั้นใครที่มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวเมืองซูโจวจึงขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดที่จะได้เข้าไปสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แสนจะงดงามนี้ให้ได้ แล้วจะรู้ว่าเมืองซูโจวแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สวนสวยให้ชมเท่านั้น