นาขั้นบันไดหลงเฉิง (Longsheng Rice Terraces: 龙胜梯田) นาขั้นบันไดตั้งอยู่ในอำเภอหลงเฉิง ทางตอนเหนือของเมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ชื่อนาขั้นบันไดหมายถึง ‘กระดูกสันหลังมังกร’ (Dragon's Backbone) ตามรูปลักษณ์ของยอดเขาที่เหมือนหลังมังกร ส่วนพื้นน้ำก็เหมือนเกล็ดมังกร


นาขั้นบันไดหลงเฉิง (Longsheng Rice Terraces: 龙胜梯田) @ www.cloudfront.net

นาขั้นบันไดหลงเฉิงมีอีกชื่อว่า ‘นาขั้นบันไดหลงจี่’ (Longji Rice Terraces: 龙脊梯田) ตั้งอยู่บนระดับความสูง 600 - 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล คาดว่าน่าจะมีมาตั้งแต่เมื่อ 650 ปีก่อน โดยปรับพื้นที่บนภูเขาให้เป็นแปลงนาไล่ระดับกลายเป็นการผสมผสานวิถีชีวิตเกษตรกรเข้าภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ


นาขั้นบันไดหลงจี่ (Longji Rice Terraces: 龙脊梯田) @ www.mercierzengphotography.com

ในอาณาบริเวณกว้างขวางของนาขั้นบันไดหลงเฉิงมีหมู่บ้านโบราณ 3 แห่งให้ชม ได้แก่ หมู่บ้านผิงอัน (Ping’an Village), หมู่บ้านจินเคิง (Jinkeng Village) และหมู่บ้านกู่จ้วง (Guzhuang Village) การมาเยือนนาขั้นบันไดหลงเฉิงจึงทำให้ได้สัมผัสทั้งความสวยงามและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น