ทะเลสาบตงเจียง (Dongjiang Lake) ทะเลสาบเทียมขนาดใหญ่ที่สุดทางตอนกลางและตอนใต้ของจีน ทะเลสาบตงเจียงตั้งอยู่ในเมืองเฉินโจว มณฑลหูหนาน ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน โดยใช้เป็นแหล่งกักเก็บสำรองน้ำตั้งแต่ปี 1994 รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ฝึกกีฬาทางน้ำ


ทะเลสาบตงเจียง (Dongjiang Lake)

ทะเลสาบตงเจียงได้รับการยกย่องว่าเป็นทะเลสาบต้งถิงแดนใต้ (South Dongting Lake) มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ราว 160 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 51 เมตร โดยจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบมีความลึกถึง 157 เมตร สามารถจุน้ำได้มากถึง 8.12 พันล้านลูกบาศก์เมตรจุดชมวิวรอบทะเลสาบตงเจียงประกอบไปด้วย แม่น้ำ เขื่อน น้ำตกและหุบเขาลึก สำหรับช่วงที่เหมาะแก่การมาเยือนที่สุดอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกซึ่งทะเลสาบจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจนเห็นเป็นภาพความงดงามราวกับอยู่ในแดนมหัศจรรย์