สวนชางลั่งถิง (Canglang Pavilion: 沧浪亭) สวนโบราณตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองซูโจวที่ออกแบบให้มีความกลมกลืนระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติมากที่สุด สวนชางลั่งถิงเป็นสวนที่มีอายุมากที่สุดในบรรดาสวนคลาสสิกเมืองซูโจวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก


สวนชางลั่งถิง (Canglang Pavilion: 沧浪亭) @ www.visionsoftravel.org

สวนชางลั่งถิงสร้างเมื่อปี 1044 โดย "ซูซุนชิน" (Su Shunqin) นักการเมืองสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือซึ่งซื้อสวนเก่าใกล้แหล่งน้ำแล้วปรับปรุงโดยสร้างศาลาขึ้นมา ชื่อสวนหมายถึง "พลับพลาเกลียวคลื่น" (Surging Waves Pavilion) มาจากบทกวีชาวประมงของ "ซีหยวน" โดยซูซุนชินเลือกใช้ชื่อนี้เพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกหลังจากถูกปลดออกจากราชการ


สวนชางลั่งถิง (Canglang Pavilion: 沧浪亭) @ www.visionsoftravel.org

สวนชางลั่งถิงครอบคลุมพื้นที่ราว 10,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนตะวันออกและตะวันตก เนินเขาและแนวป่าเขียวขจีถูกวางตำแหน่งจนรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าจริงๆ มีทางเดินคดเคี้ยวเชื่อมเนินเขาและสระน้ำเข้าด้วยกัน ส่วนสถาปัตยกรรมในสวนออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่คลาสสิกตามสไตล์ราชวงศ์ชิง