ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ (Lake Manasarovar: མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ།) ทะเลสาบธารน้ำแข็งขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลจากเขาไกรลาส (ประมาณ 30 กิโลเมตร) ทางตะวันตกของเขตปกครองตนเองทิเบต ว่ากันว่าทะเลสาบแห่งนี้มีน้ำที่ใสสะอาดที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้งหมดของทิเบตและจีน


ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ (Lake Manasarovar: མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ།) @ www.chinadragontours.com

ทะเลสาบมานาซาโรวาร์อยู่ห่างจากกรุงลาซาราว 1,200 กิโลเมตร น้ำในทะเลสาบเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญหลายสายในเอเชียใต้ ด้วยระดับความสูง 4,590 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รูปร่างของทะเลสาบค่อนข้างกลมโดยมีเส้นรอบวงประมาณ 88 กิโลเมตร จุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบอยู่ที่ 90 เมตร


ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ (Lake Manasarovar: མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ།) @ www.chinadragontours.com

ชาวทิเบตเชื่อว่าทะเลสาบมานาซาโรวาร์เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับทะเลสาบยัมดรกและทะเลสาบนัมโซ โดยเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของสี่ความเชื่อ คือ พุทธ ฮินดู เชนและลัทธิบอน น้ำในทะเลสาบสามารถชำระล้างร่างกายและจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ผู้มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริงสามารถบรรลุธรรมได้ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ตำนานเกี่ยวกับทะเลสาบกล่าวว่าในทะเลสาบมีวังมังกรซึ่งเต็มไปด้วยสมบัติมหาศาล ดังนั้นเพียงแค่ได้มาเดินรอบทะเลสาบก็จะทำให้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง อีกตำนานว่าพระพรหมและมเหสีมักจะมาอาบน้ำที่ทะเลสาบแห่งนี้จึงทำให้กลายเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์