ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ (Motonosumi Inari Shrine: 元ノ隅稲成神社) ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจทางทะเล ศาลเจ้าโมโตโนสุมิตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตอนเหนือของเมืองนางาโตะ จังหวัดยามางูจิ ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามของภูเขาและทะเลให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสแบบพาโนรามา


ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ (Motonosumi Inari Shrine: 元ノ隅稲成神社) @ livedoor.blogimg.jp

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิสร้างเมื่อปี 1955 เมื่อชาวประมงได้รับสาสน์ศักดิ์สิทธิ์ในความฝันว่าดวงวิญญาณจิ้งจอกขาวจากศาลเจ้าไทโคดานิ อินาริ (Taikodani Inari Shrine) ในจังหวัดชิมาเนะ ได้แยกออกมาแล้วให้สร้างศาลเจ้าอินาริขึ้นบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน โดย CNN Travel เคยเลือกให้ศาลเจ้าแห่งนี้เป็น 31 สถานที่ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น


ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ (Motonosumi Inari Shrine: 元ノ隅稲成神社) @ livedoor.blogimg.jp

ด้านบนโทริอิสูง 6 เมตร บริเวณทางเจ้าศาลเจ้ามีกล่องรับบริจาคแขวนเอาไว้ท้าทายผู้ที่มาขอพร เชื่อว่าหากอธิษฐานแล้วสามารถโยนเหรียญให้เข้าไปในกล่องได้จะสมความปรารถนาทุกประการ เสาโทริอิจำนวน 123 ต้น บริเวณริมผาเรียงคดเคี้ยวเป็นทางยาวกว่า 100 เมตร โดยมีสีน้ำเงินของเกลียวคลื่นและท้องฟ้าตัดกับสีแดงของโทริอิเป็นฉากหลัง