เมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีน แต่ละยุคสมัยจึงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าที่มีต่อพุทธศาสนา โดยเฉพาะประติมากรรมถ้ำที่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งมีอยู่สี่แห่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประติมากรรมถ้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจีน


ถ้ำผาหลงเหมิน (Longmen Grottoes)
ภาพ: CGTN

ถ้ำผาหลงเหมิน (Longmen Grottoes)
• ประติมากรรมถ้ำอยู่ห่างจากเมืองลั่วหยางราว 12 กิโลเมตร สร้างในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือและขยายเพิ่มเติมในสมัยราชวงศ์ถัง กล่าวกันว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดถูกแกะสลักให้มีลักษณะคล้ายพระนางบูเช็คเทียน ถ้ำผาหลงเหมิน


ถ้ำผาม่อเกา (Mogao Caves)
ภาพ: Remote Lands

ถ้ำผาม่อเกา (Mogao Caves)
• ประติมากรรมถ้ำที่ใหญ่ที่สุดอยู่ห่างจากเมืองตุนหวงราว 25 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีการค้นพบคัมภีร์พุทธศาสนากว่า 40,000 เล่ม แต่ส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดแสดงเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ ถ้ำผาม่อเกา


ถ้ำผาหยุนกัง (Yungang Grottoes)
ภาพ: The Vintage News

ถ้ำผาหยุนกัง (Yungang Grottoes)
• ประติมากรรมถ้ำอยู่ห่างจากเมืองต้าถงราว 16 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายหมื่นองค์ซึ่งได้รับคำยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดในบรรดาถ้ำทั้งสี่แห่ง ถ้ำผาหยุนกัง


ถ้ำม่ายจีซาน (Maijishan Grottoes)
ภาพ: China Discovery

ถ้ำม่ายจีซาน (Maijishan Grottoes)
• ประติมากรรมถ้ำในเมืองเทียนสุ่ย สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ฉิน ตลอดแนวหน้าผามีเพียงไม้กระดานแคบๆที่ทำเป็นทางเดินเชื่อมถ้ำต่างๆเข้าด้วยกัน ถ้ำม่ายจีซาน