เมืองโบราณหย่งไท่ (Yongtai Ancient City: 永泰古城) เมืองโบราณรูปเต่าตั้งอยู่ในเขตเมืองไป๋หยิน มณฑลกานซู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงตรงจุดยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของชนกลุ่มน้อยทางตอนเหนือ


เมืองโบราณหย่งไท่ (Yongtai Ancient City: 永泰古城)
ภาพประกอบ: Xinhuanet

เมืองโบราณหย่งไท่อยู่ในวงล้อมแนวกำแพงดินสูง 12 เมตร ยาว 1.7 กิโลเมตร มองจากมุมสูงจะเห็นรูปร่างคล้ายเต่าจึงเรียกกันว่า "เมืองเต่า" (Turtle City) ในอดีตเมืองโบราณหย่งเหอมีความสำคัญทางการทหารมาก เคยมีทหารประจำการอยู่กว่า 2,000 นาย แต่บทบาทของเมืองลดลงในช่วงปลายราชวงศ์ชิงผลกระทบจากทะเลทรายและพายุฝนทำให้ร้อยปีที่ผ่านมาชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพออกไปจนหมู่บ้านแทบจะรกร้าง ส่วนผู้ที่เหลืออยู่หลักร้อยยังคงดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยในปี 2012 หมู่บ้านหย่งไท่ได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานะ "หมู่บ้านดั้งเดิมของจีน" พร้อมกับแผนการคุ้มครองจากทางรัฐบาลจีน...